Šis raksts izdrukāts no KNAB mājas lapas http://www.knab.gov.lv/lv/combating/report_centre/
29.09.2016

Seko KNAB
Skaties KNAB
Spied PATĪK
Viegli
OECD vadlīnijas  multinacionālajiem uzņēmumiem
mazinam slogu
Nomaksāt!

Jaunumi e-pastā

8000 20 70

Ziņojumu centrs

laiks300.jpg - 52.82 KBLai atvieglotu iedzīvotājiem ziņojumu iesniegšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā par korupcijas gadījumiem un sakarā ar ievērojamo ikdienā saņemamo ziņojumu skaitu no 2003.gada augusta izveidots Ziņojumu centrs, kur iedzīvotāji var iesniegt informāciju personīgi, pa pastu, uzticības tālruni, faksu un elektronisko pastu.

Ziņojumu centrs tika izveidots ar mērķi radīt maksimāli labvēlīgus apstākļus iedzīvotāju saskarsmei ar Biroju, iesaistot ikvienu kopīgajā cīņā pret korupciju.

Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumu KNAB kompetencē ietilpst jautājumi, kas saistīti ar korupcijas novēršanu un apkarošanu, t.i. ja notikusi kukuļošana vai valsts amatpersonas ir veikušas citas darbības, kas būtu vērstas uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām, kā arī politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu kontrole un interešu konflikta novēršana valsts amatpersonu darbībā.

Ziņojumu centra darbinieki pieņem, reģistrē un izvērtē gan fizisko, gan juridisko personu iesniegumus par izdarītajiem vai uzsāktajiem valsts amatpersonu koruptīvajiem noziedzīgiem nodarījumiem un interešu konfliktiem, kā arī politisko partiju finansēšanas noteikumu pārkāpumiem. Ziņotājam tiek nodrošināta anonimitāte, jo saskaņā ar Biroja iekšējiem normatīvajiem aktiem informācijas sniedzēja personīgie dati tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju un netiek izpausti trešajām personām, tai skaitā tām personām, par kurām tiek sniegta informācija.

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 9.pantu bez iesnieguma iesniedzēja piekrišanas aizliegts izpaust informāciju, kas atklāj viņa identitāti. Ja iesniedzējs nevēlas, lai iesniegumā minētie fakti tiktu izpausti, viņš to norāda iesniegumā.

Ziņojumu centrā informāciju par minētajām darbībām var iesniegt:

  • personīgi darba dienās no pulksten 8.30 līdz 17.00 (Rīgā, Brīvības ielā 104, korpuss 2, 123.kabinets),
  • pa tālruni 67356161 (darba dienās no plkst.08:30–17:00),
  • pa uzticības tālruni 8000 2070 (diennakts),
  • pa faksu 67 33 11 50,
  • pa pastu (Brīvības iela 104 k-2, Rīga, LV-1001),
  • pa elektronisko pastu (knab@knab.gov.lv)*. 

Uzmanību!

Iedzīvotāju ērtībai KNAB ir sagatavojis iesnieguma veidlapu ziņošanai par koruptīvu pārkāpumu (lejupielādēt word vai pdf formātā).

 

Plašāk: kā sniegt informāciju par iespējamiem likumu pārkāpumiem, liecinieku pienākumiem, tiesībām un aizsardzību, par iespējām saņemt konsultāciju

 

* Saskaņā ar Iesniegumu likuma 2. panta ceturto daļu elektroniskā iesnieguma, kas nav parakstīts ar elektronisko parakstu, izskatīšanai nepiemēro Iesniegumu likuma noteikumus. Šādu iesniegumu izskata saskaņā ar iestādes vadītāja noteikto kārtību un atbilstoši labas pārvaldības principam. Ja atbilde netiek sniegta vispār vai kādā daļā, persona var atkārtoti vērsties iestādē vai augstākā iestādē, tomēr nav tiesīga par neatbildēšanu pilnībā vai kādā daļā vērsties tiesā.