Šis raksts izdrukāts no KNAB mājas lapas http://www.knab.gov.lv/lv/education/internal_control/
01.10.2016

8000 20 70

Iekšējā kontrole

KNAB izstrādātās rekomendācijas:

- korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošajās institūcijās;
- korupcijas risku novēršanai būvatļauju izsniegšanas procedūrā Latvijas pašvaldībās.

Informatīvie materiāli:

KNAB sagatavotais informatīvais materiāls "Iekšējās kontroles standarti pretkorupcijas organizatorisko pasākumu kontekstā".

KNAB sagatavotais informatīvais materiāls "Vadlīnijas iestādes pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādei".
Pielikums "Pretkorupcijas pasākumu plāna paraugs".

Paraugs funkciju un sensitīvo amatu korupcijas riska noteikšanai

Paraugs visvairāk interešu konflikta iespējamībai pakļauto funkciju noteikšanai

Metodika ienākumu un parādsaistību proporcijas noteikšanai

KNAB sagatavotie pārskati:

- par pretkorupcijas pasākumu īstenošanu valsts institūcijās un rekomendācijas turpmākajai darbībai;
- par pretkorupcijas pasākumu īstenošanu pašvaldību institūcijās un rekomendācijas turpmākajai darbībai.

Citi informatīvie materiāli: