Šis raksts izdrukāts no KNAB mājas lapas http://www.knab.gov.lv/lv/education/research/
27.09.2016

8000 20 70

Pētījumi

2016

2015

  • "Attieksme pret korupciju Latvijā", Latvijas iedzīvotāju aptauja

           Latvijas Faktu aptauja 2015.gada novembris 

  •   "Juridisko personu atbildība"

2014

2013

2012

2011

Pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pasūtījuma ir veikta Latvijas iedzīvotāju socioloģiskā aptauja par korupcijas izplatību veselības aprūpes jomā Latvijā. Aptaujas rezultāti atspoguļo Latvijas iedzīvotāju personisko pieredzi, pēdējos divos gados ārstējoties poliklīnikā vai slimnīcā, un nepieciešamību izmantot personiskos sakarus, pasniegt dāvanas vai veikt kādus neoficiālus maksājumus.

 

2010

  • "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja monitorings", Sabiedrības par atklātību - DELNA pētījums projekta "KNAB neatkarības projekts - korupcijas prevencijas stiprināšana un korupcijas izmaksu mazināšana ar KNAB monitoringa un neatkarības stiprināšanas palīdzību"ietvaros

2009

 

2007

Pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pasūtījuma ir veikta visaptveroša iedzīvotāju socioloģiskā aptauja par korupcijas izplatību Latvijā. Pirmo reizi par kukuļošanas pieredzi tika aptaujāti tik daudz respondentu visā valstī - 2 010 iedzīvotāju. Ir uzdoti jautājumi gan par iedzīvotāju pieredzi saskarsmē ar institūcijām, lai noskaidrotu, vai kārtojot lietas iestādēs bija nepieciešami kādi neoficiāli maksājumi vai darījumi, gan par iedzīvotāju uzskatiem par dažādu institūciju godīgumu, korupcijas izplatības cēloņiem un faktoriem, kas varētu apturēt tās izplatību.

 

 

2006

  • "Valsts amatpersonu zināšanas un izpratne par korupcijas novēršanas un apkarošanas jautājumiem", valsts amatpersonu aptauja (Socioloģisko pētījumu institūts, 2006.gada aprīlis - maijs)

Pirmo reizi aptauja veikta valsts amatpersonu vidū par korupcijas novēršanu un apkarošanu. Tā atspoguļo valsts amatpersonu viedokļus par par korupcijas izplatību Latvijā, korupcijas novēršanas politiku, informētību par iestāžu iekšējiem pretkorupcijas pasākumiem, kā arī personīgo saskarsmi ar dažādām korupcijas izpausmēm.

 

2005

Pēc KNAB iniciatīvas veiktā socioloģiskā aptauja ir veikta šā gada janvārī un tās rezultāti atspoguļo Latvijas iedzīvotāju pieredzi saskarsmē ar korupcijas problēmām un veidiem dažādās valsts un pašvaldību pārraudzītajās jomās, piemēram, veselības aprūpē, policijā.

 

2002

  • "Kā likvidēt sūci sistēmā: veselības aprūpes sektors Latvijā"

 

2001

  • "Iedzīvotāju attieksme pret korupciju", Latvijas iedzīvotāju aptauja

 

2000