Šis raksts izdrukāts no KNAB mājas lapas http://www.knab.gov.lv/lv/knab/contacts/
26.08.2016

Kontakti

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

 

 knab_baneris_200x150px.png - 20.48 KB

Adrese:/karte.jpg - 221.53 KB

Brīvības iela 104 k-2, Rīga, LV-1001

KNAB Ziņojumu centra tālrunis 67356161 (darba dienās no plkst.08:30–17:00)

Uzticības tālrunis:

 

8000 20 70

(diennakts uzticības tālrunis; informācijai par izdarītajiem vai uzsāktajiem valsts amatpersonu
koruptīvajiem noziedzīgiem nodarījumiem un interešu konfliktiem)

Iesnieguma veidlapa ziņošanai par koruptīvu pārkāpumu

(lejupielādēt failu)

Sabiedriskais transports (no centra):

Trolejbuss - 17; 12; 14 (Matīsa iela/Tallinas iela);
Autobusi - 1; 3; 16; 21; 40 (Matīsa iela/Tallinas iela)

Darba laiks:

katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00

Elektroniskais pasts: knab@knab.gov.lv
Fakss: 67 33 11 50

Amatpersonu pieņemšanas laiki:

KNAB priekšnieks un priekšnieka vietnieki apmeklētājus pieņem reizi mēnesī mēneša pirmajā ceturtdienā no plkst. 15:30 līdz 16:30  (iepriekš piesakoties pa tālruni 67356161).

Ziņojumu centrā apmeklētāji tiek pieņemti reizi nedēļā (otrdienā) vai pēc iespējas apmeklētājiem izdevīgā laikā KNAB darba laikā (iepriekš piesakoties pa tālruni 67356161).

Bankas rekvizīti:

Reģ.nr. 90001427791
Valsts kase
Kods TRELLV22

Konta nr. LV52TREL2040007022000

KNAB struktūra

 

Amatpersonu un struktūrvienību tālruņi

Priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks 67356161 Jaroslavs.Strelcenoks[at]knab.gov.lv
Priekšnieka vietnieks Ilze Jurča 67356161 Ilze.Jurca[at]knab.gov.lv
Priekšnieka vietnieks Jānis Roze 67356161 Janis.Roze[at]knab.gov.lv
       
Sekretariāts      
Vadītājs Māra Priedīte

 

67356172

26431912

Mara.Priedite[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (iesniegumu pieņemšana)
Rita Levane 67356161 Rita.Levane[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (iesniegumu pieņemšana)
Iveta Ritere
67356173
Iveta.Ritere[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (iesniegumu pieņemšana) Ojārs Rolmanis
67356165-295
Ojars.Rolmanis[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (lietvedība)
Inese Mozja 67356165-223  Inese.Mozja[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (lietvedība) Ieva Čodare 67356140  Ieva.Codare[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (sabiedriskās attiecības) Laura Dūša

 

67356174

26334462

Laura.Dusa[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (starptautiskā sadarbība) Solvita Batarāga
67356159 Solvita.Bataraga[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (starptautiskā sadarbība un sabiedriskās attiecības) Inga Ščerbinska 67356132 Inga.Scerbinska[at]knab.gov.lv
Sevišķā lietvedība   67356165
slietv[at]knab.gov.lv
       
Iekšējais auditors      
Galvenais speciālists Arnis Strods 67356180 Arnis.Strods[at]knab.gov.lv
       
Iekšējās drošības nodaļa     idn[at]knab.gov.lv
       
Juridiskā nodaļa      
Nodaļas vadītājs
Ieva Otomere 67356165-404 Ieva.Otomere[at]knab.gov.lv
       
Galvenais speciālists Santa Miglāne 67356165-328 Sanita.Miglane[at]knab.gov.lv
       
Galvenais speciālists Gunita Freimane
67356165-207 Gunita.Freimane[at]knab.gov.lv
 


       
 


 


       
Darbības nodrošinājuma nodaļa      dn[at]knab.gov.lv
       
       
Galvenais speciālists
Diāna Kristapsone
67356176 Diana.Kristapsone[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Jānis Miķelsons 67356165-242  Janis.Mikelsons[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Mārtiņš Noreika
67356165-219
Martins.Noreika[at]knab.gov.lv
       
Galvenais speciālists Andris Sīviņš
67356165-314 Andris.Sivins[at]knab.gov.lv
       adm[at]knab.gov.lv
Finanšu nodaļa      
Nodaļas vadītājs Daina Skuja 67356165-209 Daina.Skuja[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Ieva Jermaka 67356165 Ieva.Jermaka[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Ingrīda Griņēviča 67356153 Ingrida.Grinevica[at]knab.gov.lv
       
       
Politikas plānošanas nodaļa      
Nodaļas vadītājs Alvils Strīķeris 67356168 Alvils.Strikeris[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (starptautiskā sadarbība) Sintija Helviga 67356135 Sintija.Helviga[at]knab.gov.lv
 
   
       
       
Galvenais speciālists (izglītošana) Inta Nolle 67356189 Inta.Nolle[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (izglītošana) Dāvis Sirmais
67356165-239
Davis.Sirmais[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (izglītošana)
Arnis Skraučs 67356165-231 Arnis.Skraucs[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (politikas plānošana) Anna Aļošina 67356165-229 Anna.Alosina[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (politikas plānošana) Iluta Ceicāne 67356144 Iluta.Ceicane[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (politikas plānošana) Līga Bernharde   Liga.Bernharde[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (politikas plānošana) Diāna Starzdiņa

Diana.Strazdina[at]knab.gov.lv

 

 Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļa


   
Nodaļas vadītājs Andris Donskis 67356165-253 Andris.Donskis[at]knab.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietnieks Anita Kodola 67356165-246 Anita.Kodola[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Anastasija Kromane 67356165-264 Anastasija.Kromane[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Antra Bitmeta 67356165-244 Antra.Bitmeta[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Elita Garanča 67356165-337 Elita.Garanca[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Gaļina Osipova 67356165-332 Galina.Osipova[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Ilzīte Sauša 67356165-234 Ilzite.Sausa[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Jānis Bautris 67356165-284 Janis.Bautris[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Inga Zarāne 67356165-267 Inga.Zarane[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Ingrida Celma 67356188 Ingrida.Celma[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Ligita Fokrote 67356165-263 Ligita.Fokrote[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Skaidrīte Jaungaile-Gaile 67356192 Skaidrite.Jaungaile.Gaile[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Inese Eihenberga 67356165-499 Inese.Eihenberga[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Aivars Rapša 67356165-498 Aivars.Rapsa[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Sigita Skrastiņa 67356165-206 Sigita.Skrastina[at]knab.gov.lv
 

 

 

Politisko organizāciju finansēšanas kontroles nodaļa

     
Nodaļas vadītājs Inga Jaunskunga 67356147 Inga.Jaunskunga[at]knab.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietnieks Vineta Ostrovska 67356165-335 Vineta.Ostrovska[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Dina Benefelde 67356165-252 Dina.Benefelde[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Inga Zeltiņa 67356165-338 Inga.Zeltina[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Ilona Kikuste 67356200 Ilona.Kikuste[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Ilona Marciļonoka 67356165-336 Ilona.Marcilonoka[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Karīna Poļanska 67356190 Karina.Polanska[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Linda Bērziņa 67356165-241 Linda.Berzina[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Olga Macujeva 67356165-338 Olga.Macujeva[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Sanita Valaine 67356165-285 Sanita.Valaine[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Laura Riņķe 67356165-282 Laura.Rinke[at]knab.gov.lv
       
Izmeklēšanas nodaļa      
Nodaļas vadītājs Lienīte Šikore 67356165-257 Lienite.Sikore[at]knab.gov.lv
       
       
Operatīvo izstrāžu nodaļa     oin[at]knab.gov.lv

 

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 2. panta ceturto daļu elektroniskā iesnieguma, kas nav parakstīts ar elektronisko parakstu, izskatīšanai nepiemēro Iesniegumu likuma noteikumus. Šādu iesniegumu izskata saskaņā ar iestādes vadītāja noteikto kārtību un atbilstoši labas pārvaldības principam. Ja atbilde netiek sniegta vispār vai kādā daļā, persona var atkārtoti vērsties iestādē vai augstākā iestādē, tomēr nav tiesīga par neatbildēšanu pilnībā vai kādā daļā vērsties tiesā.

Iesnieguma veidlapa, ziņošanai par koruptīvu pārkāpumu word un pdf formātā.

 

Vēstule Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam