Šis raksts izdrukāts no KNAB mājas lapas http://www.knab.gov.lv/lv/knab/structure/
28.09.2016

8000 20 70

Struktūra

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbu vada KNAB priekšnieks, kuru ieceļ amatā uz pieciem gadiem un atbrīvo no amata Saeima pēc Ministru kabineta ieteikuma.

Biroja priekšnieks ir atbildīgs par KNAB noteikto funkciju izpildi, izlemj jautājumu par lietu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas piekritību, nosaka amatpersonu un darbinieku pienākumus, tiesības un uzdevumus, kā arī apstiprina KNAB darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus un iesniedz Ministru kabinetā nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma projektu. KNAB priekšniekam ir divi vietnieki - vietnieks korupcijas apkarošanas jautājumos un vietnieks korupcijas novēršanas jautājumos.

2013.gada 1.janvārī KNAB darbinieku kopējais skaits bija 134.

KNAB struktūru un darba organizāciju nosaka reglaments.

st_lv_14.jpg - 101.63 KB