Šis raksts izdrukāts no KNAB mājas lapas http://www.knab.gov.lv/lv/legislations/policy_planning/zino/
25.09.2016

Seko KNAB
Skaties KNAB
Spied PATĪK
Viegli
OECD vadlīnijas  multinacionālajiem uzņēmumiem
mazinam slogu
Nomaksāt!

Jaunumi e-pastā

8000 20 70

Informatīvie ziņojumi

Informatīvais ziņojums “Par iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas novērtējumu publiskas personas institūcijās”

2016-07-28

2015.gada 28.aprīlī MK sēdē tika skatīts KNAB iesniegtais informatīvais ziņojums „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas ieviešanas rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu”

2015-06-03

2015.gada 28.aprīļā Ministru kabineta sēdē tika skatīts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) iesniegtais informatīvais ziņojums „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas ieviešanas rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu”, lai informētu par Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Pretkorupcijas konvencijas (Konvencija) ieviešanas novērtēšanas ietvaros Latvijai izteiktajām rekomendācijām un nodrošinātu to izpildi Latvijā.
Konvencija Latvijā stājās spēkā 2005.gada 1.decembrī, un Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē KNAB.

Valsts institūcijas izpildījušas teju 90% uzdevumu korupcijas novēršanā un apkarošanā

2014-03-24

Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas ir veikti, ieviešot rekomendācijas korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošās institūcijās"

2013-12-10

Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra sēdē ir izskatīts un pieņemts zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotais informatīvais ziņojums par veiktajiem pasākumiem un ieviestajām rekomendācijām korupcijas risku novēršnai tiesībsargājošajās institūcijās.

Informatīvais ziņojums "Par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un to izpildes nodrošināšana"

2013-12-03

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sagatavojis informatīvo ziņojumu, lai informētu par Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) IV novērtēšanas kārtas ietvaros izteiktajām rekomendācijām Latvijai un nodrošinātu to izpildi.

Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas veikti, ieviešot rekomendācijas korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošās institūcijās"

2012-06-25

Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdē ir izskatīts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) sagatavotais informatīvais ziņojums par veiktajiem pasākumiem un ieviestajām rekomendācijām korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošās institūcijās.

Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"

2011-12-20

Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdē ir izskatīts un pieņemts zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītās darba grupas sagatavotais informatīvais ziņojums par identificētajām problēmām saistībā ar biedrību, nodibinājumu, kapitālsabiedrību finansēšanu no valsts un pašvaldību budžeta, kā arī piedāvātājiem priekšlikumiem uzraudzības sistēmas pilnveidošanai.

Informatīvais ziņojums "Par korupcijas riskiem tiesībsargājošās institūcijās un rekomendācijām to novēršanai"

2011-08-09

Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdē ir izskatīts un pieņemts zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotais informatīvais ziņojums par korupcijas riskiem tiesībsargājošajās institūcijās, kā arī rekomendācijām to novēršanai.

Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts ieņēmumu dienesta kompetences sadalījumu saistībā ar valsts amatpersonu deklarācijās sniegto ziņu patiesuma pārbaudi"

2010-10-11

Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra sēdē ir izskatīts un pieņemts zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītās darba grupas sagatavotais informatīvais ziņojums par iespējām precizēt KNAB un Valsts ieņēmumu dienesta kompetences sadalījumu saistībā ar valsts amatpersonu deklarācijās sniegto ziņu patiesuma pārbaudi, kā arī par nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem saistībā ar iespējamām izmaiņām kompetences sadalījumā.

Informatīvais ziņojums "Par administratīvā soda uzlikšanas termiņa pagarināšanu par pārkāpumiem, kas saistīti ar politisko partiju finansēšanu"

2010-05-28

Lai nodrošinātu likumā noteikto sankciju efektīvu piemērošanu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sagatavojis informatīvo ziņojumu, vēršot uzmanību uz normatīvo aktu nepilnībām, kuru dēļ sarežģītās administratīvā pārkāpuma lietās nav iespējams uzlikt administratīvo sodu par partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem saistībā ar noilguma iestāšanos.