Šis raksts izdrukāts no KNAB mājas lapas http://www.knab.gov.lv/lv/prevention/offences/
26.06.2016

Seko KNAB
Skaties KNAB
Spied PATĪK
Viegli
OECD vadlīnijas  multinacionālajiem uzņēmumiem
mazinam slogu
Nomaksāt!

Jaunumi e-pastā

8000 20 70

Administratīvie pārkāpumi

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 31.pantā noteikto informē sabiedrību par valsts amatpersonas darbībā konstatētajiem šā likuma pārkāpumiem.

Informācija (tabulas veidā) par valsts amatpersonu darbībā konstatētajiem likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” pārkāpumiem

KNAB administratīvi soda Grobiņas novada domes priekšsēdētāju

2016-02-18

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 7.janvārī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Grobiņas novada domes priekšsēdētāju Aivaru Priedolu, konstatēja, ka A. Priedols nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta piektajā, sestajā daļā noteiktos amatu savienošanas ierobežojumus un 8.panta pirmajā daļā noteikto valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu izpildes kārtību.

KNAB administratīvi soda Latvijas Republikas Saeimas deputātu

2016-02-18

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 6.janvārī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par  Latvijas Republikas Saeimas deputātu Arti Rasmani, konstatēja, ka A.Rasmanis nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 10.panta pirmajā daļā noteiktos komercdarbības ierobežojumus, jo, būdams SIA „RASMANIS & DANKERS” komercsabiedrības dalībnieks, kura 2015.gada 13.maijā, 2015.gada 14.maijā un 2015.gada 24.jūlijā saņēma publisko iepirkumu.

KNAB administratīvi soda bijušo Balvu novada domes deputātu

2016-02-18

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 5.janvārī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Balvu novada domes deputātu Jāni Trupovnieku, konstatēja, ka J. Trupovnieks nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) IKLN 18.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto ierobežojumu rīkoties ar pašvaldības mantu.

KNAB administratīvi soda Jūrmalas pilsētas domes deputāti

2016-02-05

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2015.gada 21.decembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Jūrmalas pilsētas domes deputāti Guntu Liepiņu, konstatēja, ka G.Liepiņa nav ievērojusi likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 18.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus rīkoties ar pašvaldības mantu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

KNAB administratīvi soda Priekules domes deputāti

2016-02-05

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2015.gada 6.novembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Priekules domes deputāti Viju Jablonsku, konstatēja, ka V.Jablonska  neievēroja likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta sestajā daļā valsts amatpersonai noteiktos amata savienošanas ierobežojumus, kā arī IKNL 18.panta pirmajā un otrajā daļā valsts amatpersonām noteiktos ierobežojumus rīkoties ar pašvaldības mantu.

KNAB administratīvi soda Smiltenes novada domes priekšsēdētāju

2016-01-22

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2015.gada 15.decembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Smiltenes novada domes priekšsēdētāju Gintu Kukaini, konstatēja, ka G.Kukainis nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta piektajā daļā noteiktos amatu savienošanas ierobežojumus un 9.panta pirmajā daļā noteiktos ienākumu gūšanas ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda bijušo Tilžas pagasta pārvaldes vadītāju

2016-01-18

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2015.gada 17.novembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par bijušo Tilžas pagasta pārvaldes vadītāju Vilni Dzeni, konstatēja, ka V. Dzenis nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) IKLN 18.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto ierobežojumu rīkoties ar pašvaldības mantu, kā arī 7.panta 5. daļas noteiktos amatu savienošanas ierobežojumus un 9.panta pirmajā daļā noteiktos ienākumu gūšanas ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda Balvu novada domes deputāti

2016-01-18

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2015.gada 17.novembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Balvu novada domes deputāti Ināru Ņikuļinu, konstatēja, ka I.Ņikuļina nav ievērojusi likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) IKLN 18.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto ierobežojumu rīkoties ar pašvaldības mantu.

KNAB administratīvi soda VAS “Latvijas pasts” valdes locekli

2016-01-18

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2015.gada 8.decembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par VAS “Latvijas pasts” valdes locekli Ilzi Bagatsku, konstatēja, ka I.Bagatska aizliegti savienojusi valsts amatpersonas amatu, tādējādi neievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta 5.3 daļā  noteiktos amata savienošanas ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda Balvu pašvaldības domes deputātu

2016-01-18

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2015.gada 30.novembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Balvu pašvaldības domes deputātu Ivanu Baranovu, konstatēja, ka I.Baranovs nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) IKLN 18.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto ierobežojumu rīkoties ar pašvaldības mantu, kā arī 7.panta 5. daļā un 7.panta 5.2 daļas noteiktos amatu savienošanas ierobežojumus un 9.panta pirmajā daļā noteiktos ienākumu gūšanas ierobežojumus.