Šis raksts izdrukāts no KNAB mājas lapas http://www.knab.gov.lv/lv/prevention/offences/
26.08.2016

Seko KNAB
Skaties KNAB
Spied PATĪK
Viegli
OECD vadlīnijas  multinacionālajiem uzņēmumiem
mazinam slogu
Nomaksāt!

Jaunumi e-pastā

8000 20 70

Administratīvie pārkāpumi

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 31.pantā noteikto informē sabiedrību par valsts amatpersonas darbībā konstatētajiem šā likuma pārkāpumiem.

Informācija (tabulas veidā) par valsts amatpersonu darbībā konstatētajiem likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” pārkāpumiem

KNAB administratīvi soda Grobiņas pagasta pārvaldes vadītāju

2016-08-09

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 30.jūnijā, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Grobiņas novada domes Grobiņas pagasta pārvaldes vadītāju Juri Dabaru, konstatēja, ka J.Dabars nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta piektajā noteiktos amata savienošanas ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju

2016-08-02

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 20.jūnijā, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju Daigu Kleini, konstatēja, ka D.Kleine nav ievērojusi likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 11.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus, jo veica ar valsts amatpersonas amata pienākumiem saistītas darbības, kas ietekmēja D.Kleines radinieces (meitas) personiskās un mantiskās intereses.

KNAB administratīvi soda Viesītes novada pašvaldības SIA “Pērlīte“ valdes locekli

2016-07-22

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 15.jūnijā, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Viesītes novada pašvaldības SIA “Pērlīte” valdes locekli Initu Liepiņu, konstatēja, ka I.Liepiņa nav ievērojusi  likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta  5.3 daļā un 9.pantā noteikto.

KNAB administratīvi soda pašvaldības SIA “Cesvaines siltums” valdes locekli

2016-07-20

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 9.jūnijā, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Cesvaines novada domes kapitālsabiedrības SIA “Cesvaines siltums” valdes locekli Ināru Puķīti, konstatēja, ka I.Puķīte nav ievērojusi likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 18.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

KNAB administratīvi soda SIA “Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecības “Vecauce”" valdes locekli

2016-07-19

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 15.martā, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par SIA “Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce”” (SIA “Vecauce”) valdes locekli Induli Ieviņu, konstatēja, ka I.Ieviņš nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta piektajā (redakcijā līdz 2014.sada 31.decembrim) un 5.3 daļā (redakcijā no 2015.gada 1.janvāra) noteiktos amata savienošanas ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda Balvu novada pašvaldības aģentūras    “SAN-TEX” direktoru

2016-07-18

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 23.februārī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” direktoru Uldi Sprudzānu, konstatēja, ka U.Sprudzāns nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 11.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus.

 

KNAB administratīvi soda Rīgas Stradiņa universitātes SIA “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” valdes locekli

2016-07-15

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Rīgas Stradiņa universitātes SIA “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” valdes locekli Tomu Baumani, konstatēja, ka T.Baumanis nav ievērojis likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta piektajā daļā (redakcijā, kas spēkā līdz 31.12.2014.) un 5.3 daļā noteiktos amatu savienošanas ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda a/s “Rīgas siltums” valdes priekšsēdētāju

2016-07-15

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 25.februārī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par a/s “Rīgas siltums” valdes priekšsēdētāju Normundu Talci, konstatēja, ka N.Talcis nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta piektajā (redakcija, kas spēkā līdz 31.12.2014) un 5.3daļā noteiktos amata savienošanas ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda Ķeguma novada domes priekšsēdētāju

2016-07-15

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2015.gada 26.februārī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Robertu Ozolu, konstatēja, ka R.Ozols nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 11.panta pirmajā daļā noteiktos aizliegumus.

KNAB administratīvi soda pašvaldības SIA “Cesvaines siltums” valdes locekli

2016-07-12

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 27.maijā, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Cesvaines novada domes kapitālsabiedrības SIA “Cesvaines siltums” valdes locekli Aivaru Baieru, konstatēja, ka A.Baiers nav ievērojis likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 18.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.