Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Partiju finanšu datubāze

Lai nodrošinātu politisko organizāciju finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai, saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu partijas iesniedz un KNAB publicē internetā informāciju par partiju saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem), iestāšanām naudām un biedru naudām, kā arī to vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas un gada pārskatus.

POLITISKO ORGANIZĀCIJU (PARTIJU) SAŅEMTIE DĀVINĀJUMI UN ZIEDOJUMI

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu KNAB mājaslapā tiek publicēta informācija par partiju saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem), norādot tā veidu, summu, saņemšanas datumu, kā arī fizisko personu, kura izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu), kā arī nepieņemtajiem un dāvinātājam (ziedotājam) atmaksātajiem (atdotajiem) dāvinājumiem (ziedojumiem).

POLITISKO ORGANIZĀCIJU (PARTIJU) DEKLARĀCIJAS

Saskaņā ar likumu politiskās organizācijas (partijas) iesniedz publicēšanai KNAB mājaslapā:

  • vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju, norādot visus izdevumus laika posmā no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai - 30 dienu laikā pēc Saeimas, pašvaldības domes vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām, ja partija iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus;
  • gada pārskatu - ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31.martam.

POLITISKO ORGANIZĀCIJU (PARTIJU) BIEDRU NAUDAS UN IESTĀŠANĀS NAUDAS

Saskaņā ar likumu un Ministru kabineta noteikto kārtību KNAB mājaslapā internetā katru ceturksni tiek publicēta informācija par politisko organizāciju (partiju) biedru ieskaitītajām iemaksām – iestāšanās naudām un biedru naudām, ja to kopsumma attiecīgajā kalendārajā gadā vienam partijas biedram pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu (2019.gadā - 430 eiro).