Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Partiju deklarācijas

Tehnisku iemeslu dēļ daļa politisko partiju un to apvienību deklarācijas par 2020. gadu pieejamas skenētā veidā: 

Deklarācija

Lejupielādēt XLSX
Politiskā organizācija
Partijas nosaukums:Jaunā konservatīvā partija
Reģ. nr.:40008224598
Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija
I. Ieņēmumi
1. Biedru naudas un iestāšanās naudas veidā saņemtie finanšu līdzekļi€ 4616.00
2. Dāvinājumi (ziedojumi):
a) finanšu līdzekļu veidā€ 10492.26
b) citu veidu dāvinājumi (ziedojumi)€ 246.99
3. Citu veidu ienākumi€ 313210.25
IEŅĒMUMI KOPĀ (1 + 2 + 3)€ 328565.50
II. Izdevumi
1. Par reklāmas izvietošanu:
a) sabiedriskajā televīzijā€ 0.00
b) sabiedriskajā radio€ 4813.02
c) komerciālajā televīzijā€ 0.00
d) komerciālajā radio€ 22794.81
e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā€ 16603.62
f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā€ 0.00
g) internetā, izņemot politiskās organizācijas (partijas) mājaslapu internetā€ 30022.98
h) telpās un publiskās vietās (piemēram, laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem) neatkarīgi no īpašuma piederības€ 63866.95
2. Pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošana, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus€ 7260.00
3. Visu veidu reklāmas materiālu (piemēram, videomateriāli, audiomateriāli, plakāti) sagatavošana, lai tos izplatītu šīs deklarācijas II nodaļas “Izdevumi” 1. un 2.punktā paredzētajā veidā€ 23075.91
4. Vēlēšanu kampaņas plānošana, sagatavošana un organizēšana€ 11958.60
5. Vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algas izmaksas un citi maksājumi fiziskajām personām, izņemot šīs deklarācijas II nodaļas “Izdevumi” 8.punktā paredzētos gadījumus€ 5861.46
6. Kustamas un nekustamas mantas īre vēlēšanu kampaņas vajadzībām€ 1132.01
7. Laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšana vēlēšanu kampaņas vajadzībām€ 12830.84
8. Labdarības pasākumu finansēšana, sponsorēšana, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus)€ 0.00
9. Citu ar vēlēšanu kampaņu saistītu izdevumu segšana, tai skaitā:€ 41499.87
a) Partijas suvenīru un citu lietu izgatavošana€ 1837.56
b) Cienasti (kafijas pauzes)€ 2811.63
c) Konferenču, sapulču izmaksas€ 2381.93
d) Inventārs un mazvērtīgais inventārs€ 528.00
e) Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes€ 23666.44
f) Pārējie materiālie izdevumi€ 4134.57
g) VSAOI€ 1412.02
h) Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva€ 2.16
i) Apdrošināšanas maksājumi€ 29.42
j) Sakaru izdevumi€ 280.94
k) Programmatūras licences maksa€ 228.06
l) Biroja noma un komunālie maksājumi€ 1613.34
m) Kantora (biroja) izdevumi€ 213.89
n) Grāmatvedības pakalpojumu apmaksa€ 1000.00
o) Naudas apgrozījuma blakus izdevumi€ 54.56
p) Drošības nauda€ 850.00
q) Valsts un pašvaldību nodevas€ 313.20
r) Reprezentācijas izdevumi€ 142.15
Priekšvēlēšanu izdevumu apmērs (1 + 8), izdevumi, uz kuriem attiecas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētie ierobežojumi€ 138101.38
IZDEVUMI KOPĀ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)€ 241720.07