Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Partiju deklarācijas

Tehnisku iemeslu dēļ daļa politisko partiju un to apvienību deklarācijas par 2020. gadu pieejamas skenētā veidā: 

Deklarācija

Lejupielādēt XLSX
Politiskā organizācija
Partijas nosaukums:Gods kalpot Rīgai, Partija
Reģ. nr.:40008193917
Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija
I. Ieņēmumi
1. Biedru naudas un iestāšanās naudas veidā saņemtie finanšu līdzekļi€ 19604.44
2. Dāvinājumi (ziedojumi):
a) finanšu līdzekļu veidā€ 9230.80
b) citu veidu dāvinājumi (ziedojumi)€ 313.72
3. Citu veidu ienākumi€ 0.00
IEŅĒMUMI KOPĀ (1 + 2 + 3)€ 29148.96
II. Izdevumi
1. Par reklāmas izvietošanu:
a) sabiedriskajā televīzijā€ 0.00
b) sabiedriskajā radio€ 3745.08
c) komerciālajā televīzijā€ 0.00
d) komerciālajā radio€ 43117.01
e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā€ 20725.42
f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā€ 0.00
g) internetā, izņemot politiskās organizācijas (partijas) mājaslapu internetā€ 35207.76
h) telpās un publiskās vietās (piemēram, laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem) neatkarīgi no īpašuma piederības€ 64457.08
2. Pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošana, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus€ 0.00
3. Visu veidu reklāmas materiālu (piemēram, videomateriāli, audiomateriāli, plakāti) sagatavošana, lai tos izplatītu šīs deklarācijas II nodaļas “Izdevumi” 1. un 2.punktā paredzētajā veidā€ 18303.85
4. Vēlēšanu kampaņas plānošana, sagatavošana un organizēšana€ 1500.40
5. Vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algas izmaksas un citi maksājumi fiziskajām personām, izņemot šīs deklarācijas II nodaļas “Izdevumi” 8.punktā paredzētos gadījumus€ 0.00
6. Kustamas un nekustamas mantas īre vēlēšanu kampaņas vajadzībām€ 600.00
7. Laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšana vēlēšanu kampaņas vajadzībām€ 13552.00
8. Labdarības pasākumu finansēšana, sponsorēšana, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus)€ 0.00
9. Citu ar vēlēšanu kampaņu saistītu izdevumu segšana, tai skaitā:€ 5139.13
a) Ēdināšana€ 500.00
b) Drošības nauda€ 850.00
c) Žurnāls€ 412.16
d) Ēdināšana€ 1323.26
e) Izklaides izmaksas€ 450.00
f) Žurnāls€ 672.00
g) Žurnāls€ 672.00
h) Degviela€ 259.71
Priekšvēlēšanu izdevumu apmērs (1 + 8), izdevumi, uz kuriem attiecas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētie ierobežojumi€ 167252.35
IZDEVUMI KOPĀ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)€ 206347.73