Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Partiju deklarācijas

Tehnisku iemeslu dēļ daļa politisko partiju un to apvienību deklarācijas par 2020. gadu pieejamas skenētā veidā: 

Deklarācija

Lejupielādēt XLSX
Politiskā organizācija
Partijas nosaukums:PROGRESĪVIE
Reģ. nr.:40008262104
Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija
I. Ieņēmumi
1. Biedru naudas un iestāšanās naudas veidā saņemtie finanšu līdzekļi€ 5509.20
2. Dāvinājumi (ziedojumi):
a) finanšu līdzekļu veidā€ 18563.13
b) citu veidu dāvinājumi (ziedojumi)€ 0.00
3. Citu veidu ienākumi€ 53146.75
IEŅĒMUMI KOPĀ (1 + 2 + 3)€ 77219.08
II. Izdevumi
1. Par reklāmas izvietošanu:
a) sabiedriskajā televīzijā€ 0.00
b) sabiedriskajā radio€ 1517.39
c) komerciālajā televīzijā€ 0.00
d) komerciālajā radio€ 12635.08
e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā€ 0.00
f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā€ 0.00
g) internetā, izņemot politiskās organizācijas (partijas) mājaslapu internetā€ 7589.52
h) telpās un publiskās vietās (piemēram, laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem) neatkarīgi no īpašuma piederības€ 27372.81
2. Pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošana, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus€ 1428.77
3. Visu veidu reklāmas materiālu (piemēram, videomateriāli, audiomateriāli, plakāti) sagatavošana, lai tos izplatītu šīs deklarācijas II nodaļas “Izdevumi” 1. un 2.punktā paredzētajā veidā€ 9895.57
4. Vēlēšanu kampaņas plānošana, sagatavošana un organizēšana€ 8163.71
5. Vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algas izmaksas un citi maksājumi fiziskajām personām, izņemot šīs deklarācijas II nodaļas “Izdevumi” 8.punktā paredzētos gadījumus€ 14673.76
6. Kustamas un nekustamas mantas īre vēlēšanu kampaņas vajadzībām€ 1818.99
7. Laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšana vēlēšanu kampaņas vajadzībām€ 6815.36
8. Labdarības pasākumu finansēšana, sponsorēšana, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus)€ 0.00
9. Citu ar vēlēšanu kampaņu saistītu izdevumu segšana, tai skaitā:€ 12342.07
a) Sakaru un interneta pakalpojumi€ 155.07
b) Transporta pakalpojumi€ 153.30
c) Mazvērtīgā inventāra, pamatlīdzekļu iegāde€ 4334.21
d) Partijas iekšējo pasākumu izdevumi€ 4394.95
e) Komandējumu izdevumi€ 309.00
f) Kancelejas preces€ 15.19
g) Grāmatvedības pakalpojumi€ 968.00
h) Banku komisijas€ 70.68
i) Valūtu kursu svārstības€ 5.78
j) Apģērbi ar partijas logo€ 846.35
k) Iekšējās demokrātijas platformas Discourse.org izdevumi€ 156.05
l) Partijas mājaslapas uzturēšana, hostings, pop-up€ 432.49
m) Roku dezinfekcijas līdzekļi kampaņas vajadzībām€ 89.27
n) Televizora noma€ 150.00
o) Kursi kandidātiem€ 105.88
p) Karogu izgatavošana€ 155.85
Priekšvēlēšanu izdevumu apmērs (1 + 8), izdevumi, uz kuriem attiecas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētie ierobežojumi€ 49114.80
IZDEVUMI KOPĀ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)€ 104253.03