Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Partiju deklarācijas

Tehnisku iemeslu dēļ daļa politisko partiju un to apvienību deklarācijas par 2020. gadu pieejamas skenētā veidā: 

Deklarācija

Lejupielādēt XLSX
Politiskā organizācija
Partijas nosaukums:Attīstībai/Par!
Reģ. nr.:40008275931
Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija
I. Ieņēmumi
1. Biedru naudas un iestāšanās naudas veidā saņemtie finanšu līdzekļi€ 8768.57
2. Dāvinājumi (ziedojumi):
a) finanšu līdzekļu veidā€ 57589.72
b) citu veidu dāvinājumi (ziedojumi)€ 7726.71
3. Citu veidu ienākumi€ 286362.57
IEŅĒMUMI KOPĀ (1 + 2 + 3)€ 360447.57
II. Izdevumi
1. Par reklāmas izvietošanu:
a) sabiedriskajā televīzijā€ 0.00
b) sabiedriskajā radio€ 6607.31
c) komerciālajā televīzijā€ 0.00
d) komerciālajā radio€ 16338.93
e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā€ 10478.60
f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā€ 0.00
g) internetā, izņemot politiskās organizācijas (partijas) mājaslapu internetā€ 21818.89
h) telpās un publiskās vietās (piemēram, laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem) neatkarīgi no īpašuma piederības€ 34984.19
2. Pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošana, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus€ 4172.32
3. Visu veidu reklāmas materiālu (piemēram, videomateriāli, audiomateriāli, plakāti) sagatavošana, lai tos izplatītu šīs deklarācijas II nodaļas “Izdevumi” 1. un 2.punktā paredzētajā veidā€ 37754.27
4. Vēlēšanu kampaņas plānošana, sagatavošana un organizēšana€ 41844.19
5. Vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algas izmaksas un citi maksājumi fiziskajām personām, izņemot šīs deklarācijas II nodaļas “Izdevumi” 8.punktā paredzētos gadījumus€ 12081.39
6. Kustamas un nekustamas mantas īre vēlēšanu kampaņas vajadzībām€ 0.00
7. Laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšana vēlēšanu kampaņas vajadzībām€ 0.00
8. Labdarības pasākumu finansēšana, sponsorēšana, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus)€ 1271.02
9. Citu ar vēlēšanu kampaņu saistītu izdevumu segšana, tai skaitā:€ 178236.02
a) nelimitētie reklāmas izvietošanas izdevumi (internets, TV, vide, prese, radio)€ 164001.73
b) iekšējo pasākumu organizēšanas izdevumi€ 7412.07
c) aģitācijas izbraukumu un citu nelimitēto publisko pasākumu organizēšanas izdevumi€ 3780.67
d) bankas izdevumi€ 203.77
e) mājas lapas izdevumi€ 504.97
f) drošības naudas izdevumi€ 850.00
g) publiskās runas un debašu treniņi€ 1260.00
h) "Paliec mājās" kustības zvanu centra pakalpojumu izdevumi€ 146.41
i) pārējie citi ar vēlēšanu kampānu saistītie izdevumi€ 76.40
Priekšvēlēšanu izdevumu apmērs (1 + 8), izdevumi, uz kuriem attiecas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētie ierobežojumi€ 91498.94
IZDEVUMI KOPĀ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)€ 365587.13