Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Biežāk uzdotie jautājumi

Par amatu savienošanas ierobežojumiem valsts amatpersonām

28. Oktobris, 2010.

Atbildes uz jautājumiem par amatu savienošanas ierobežojumiem un to izpildes kārtību valsts un pašvaldības iestāžu amatpersonām

J: Ja ierēdnis ir biedrības līdzdibinātājs un ieņem bez atlīdzības amatu biedrības valdē, vai viņam ir jāsaņem atļauja amata ieņemšanai no iestādes vadītāja?

 

A: Amats saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" ir "darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros valsts vai pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī komercsabiedrībā". Minētā likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka vispārējā un specializētā valsts civildienesta ierēdnis var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedrībā;
3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.

Valsts amatpersonai atļauts savienot savu amatu ar dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.

Līdz ar to, lai ieņemtu amatu biedrībā, civildienesta ierēdnim ir jāsaņem iestādes vadītāja rakstveida atļauja, kurā vadītājs ir izvērtējis un atzinis, ka šāda savienošana nerada interešu konfliktu.

 

J: Vai ministrijas vecākais referents var būt pašvaldības deputāts?

 

A: Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” neparedz pašvaldības deputāta amata savienojuma aizliegumu ar citu amatu valsts iestādē. Ja civildienesta ierēdnis vēlas savienot darbu ministrijā ar pašvaldības deputāta amatu, viņam/viņai jāsaņem iestādes vadītāja rakstveida atļauja.

 

J: Vai pagasta padomes izpilddirektors vienlaicīgi var būt SIA īpašnieks un direktors (valdes loceklis)?

 

A: Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektajā daļā ir teikts, ka pašvaldību izpilddirektoriem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:

1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi;
3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;
31) amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
32) amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
4) citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
41) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.

Līdz ar to pašvaldības izpilddirektors nedrīkst ieņemt amatu privātajā komercsabiedrībā, piemēram, būt direktors vai valdes loceklis. Pašvaldības izpilddirektors var būt komercsabiedrības īpašnieks (līdzīpašnieks), ja tiek ievēroti minētā likuma paredzētie ierobežojumi, piemēram, 10.panta ceturtā daļa, kas paredz, ka pašvaldību izpilddirektori nedrīkst būt tādas komercsabiedrības dalībnieki, akcionāri, biedri vai tādi individuālie komersanti, kas saņem attiecīgās pašvaldības pasūtījumus par iepirkumiem tās vajadzībām, finanšu līdzekļus, pašvaldības garantētus kredītus vai privatizācijas fonda līdzekļus, izņemot gadījumus, kad tos piešķir atklāta konkursa rezultātā.