Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Izglītošana

Izglītošanas jomā KNAB uzdevums ir veicināt sabiedrības informētību par korupcijas negatīvajām sekām. Šajā nolūkā KNAB izvērtē sabiedrības un amatpersonu zināšanas un izpratni pretkorupcijas jautājumos un, balstoties uz rezultātiem, veic izglītošanas pasākumus tādās jomās kā pretkorupcijas likumdošana, iestāžu veiktie korupcijas novēršanas profilaktiskie pasākumi un ētika; informē sabiedrību par korupcijas attīstības tendencēm un atklātajām korupcijas lietām, kā arī par veiktajiem pasākumiem korupcijas novēršanā un apkarošanā.

KNAB funkcijas sabiedrisko attiecību un izglītošanas jomā:

  • informēt sabiedrību par korupcijas attīstības tendencēm un atklātajiem korupcijas gadījumiem, kā arī par veiktajiem pasākumiem korupcijas novēršanai un apkarošanai;
  • izstrādāt un ieviest sabiedrisko attiecību stratēģiju;
  • izglītot sabiedrību tiesību un ētikas jomā;
  • veikt sabiedriskās domas izpēti un analīzi.

KNAB saikne ar sabiedrību tiek īstenota, gan informējot par atklātajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem, gan iesaistot nevalstisko sektoru un rīkojot dažādas diskusijas, gan organizējot mācību seminārus dažādām mērķauditorijām. Birojs gatavo paziņojumus presei un izglītojošos materiālus, organizē izglītojošus un informatīvus seminārus, uzstājas ar lekcijām, izplata mācību līdzekļus.

Pateicamies par sadarbību visām institūcijām, kas sadarbojas ar KNAB korupcijas novēršanā.

Lai iegūtu plašāku informāciju par KNAB rīkotajiem izglītošanas pasākumiem un atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par izglītošanas jomu, lūdzu, sazinieties ar Pirmās pārvaldes Ceturtās nodaļas pārstāvi Intu Nolli (tālr.:67356189; e-pasts: Inta.Nolle@knab.gov.lv)