Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Testi

Tests par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem

Vai valsts amatpersona var savienot savu darbu ar pedagoga darbu, ja tas ar likumu ir atļauts, bet tiek veikts valsts amatpersonas darba laikā?
Par valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu valsts amatpersona var tikt saukta:
Cik ilgā laikā pēc pārkāpuma izdarīšanas valsts amatpersona var tikt saukta pie administratīvas atbildības par tai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu?
Vai dāvanas, kuras valsts amatpersona pieņem, pildot amata pienākumus, ir iestādes īpašums?
Pedagoga darbs, kuru valsts amatpersona var savienot ar valsts amatpersonas darbu bez rakstveida atļaujas, nav:
Aizejot no darba valsts vai pašvaldības institūcijā, valsts amatpersonai ir aizliegts strādāt:
Kas no zemāk minētā tiktu uzskatīts par dāvanu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē?
Kurās jomās korupcijas risks ir visaugstākais?
Nodarbinātais visos gadījumos rīkojas:
Kurā no minētajām situācijām nav pārkāpti interešu konflikta novēršanas noteikumi?