Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Testi

Tests par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem

Ja valsts amatpersonai tiek piedāvāts kukulis, pareizāka rīcība ir:
Valsts amatpersonas statuss var būt piešķirts personām, kuras pilda amata pienākumus:
Vai dāvanas, kuras valsts amatpersona pieņem, pildot amata pienākumus, ir iestādes īpašums?
Vai ir ievērotas ētikas normas, ja valsts amatpersona darba laikā aktīvi komunicē sociālajos tīklos.
Valsts iestādes vadītājs, saņemot no privātā uzņēmuma rēķinus un zinot, ka pakalpojumi, kas norādīti rēķinā nav tikuši sniegti, jo viņam ir iepriekšēja vienošanās par šādu rīcību, uzdod grāmatvedei sagatavot maksājumu uzdevumus šo rēķinu apmaksai. Tā ir:
Kas no minētā ir uzskatāms par zinātnieka darbu, kuru valsts amatpersona var savienot ar valsts amatpersonas darbu bez rakstveida atļaujas?
Vai valsts amatpersona drīkst nodarboties ar pedagoga darbu, neprasot atļauju amata savienošanai?
Valsts amatpersonai, pildot amata pienākumus un ievērojot likumā noteiktos ierobežojumus, ir tiesības:
Vai valsts amatpersonai ir atļauts tieši vai ar citu personu starpniecību prasīt, pieņemt ziedojumus vai jebkādā citā veidā piedalīties to vākšanā?
Valsts amatpersonu ētiskas rīcības principus var atrast: