Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Testi

Tests publiskas personas iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem

Vai valsts iestādes vadītājs var parakstīt rīkojumu par došanos komandējumā vairākiem iestādes darbiniekiem, ieskaitot sevi?
Santehnikas tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmums ir ziedojis iestādei santehnikas preces tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai. Vēlāk šis uzņēmums ir pieteicies iestādes izsludinātajā konkursā uz santehnisko darbu izpildi. Iestāde:
Kas jādara valsts amatpersonai, ja iepirkumu komisijā, kurā piedalās valsts amatpersona, tiek izskatīts valsts amatpersonas brālim piederoša uzņēmuma piedāvājums?
Vai amatpersonai, lai pildītu pilnvarojumu, uz kura pamata viņš/viņa var rīkoties radinieka vārdā, ir jāsaņem augstākstāvošas amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja?
Vai valsts amatpersona drīkst piedalīties iepirkuma komisijā, kura izskata cenu piedāvājumu no valsts amatpersonas tuvam draugam piederoša uzņēmuma?
Vai valsts amatpersonai ir atļauts tieši vai ar citu personu starpniecību prasīt, pieņemt ziedojumus vai jebkādā citā veidā piedalīties to vākšanā?
Aizejot no darba valsts vai pašvaldības institūcijā, valsts amatpersonai ir aizliegts strādāt:
Vai valsts iestādes vadītājs var pieņemt darbā savu brāli, ja brālis ir kvalificēts speciālists attiecīgajā darbības jomā?
Ja valsts amatpersona remontē personīgo automašīnu iestādes remontdarbnīcā par iestādes līdzekļiem, tā ir:
Vai valsts amatpersonai, kas nav ne iestādes vadītājs, ne viņa vietnieks) ir nepieciešama rakstveida atļauja, ja viņš/viņa vēlas savienot savu amatu ar amatu sabiedriskā organizācijā, negūstot no tā ienākumus, un likumā noteikts, ka amatu savienošanai ir nepieciešama atļauja?