Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Testi

Tests publiskas personas iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem

Valsts amatpersonas statuss var būt piešķirts personām, kuras pilda amata pienākumus:
Ja Latvijā reģistrētas kapitālsabiedrības kapitāldaļas nepieder ne valstij, ne pašvaldībai, tad valsts amatpersona, nesaņemot rakstveida atļauju, var kļūt par šīs kapitālsabiedrības:
Pedagoga darbs, kuru valsts amatpersona var savienot ar valsts amatpersonas darbu bez rakstveida atļaujas, nav:
Ja valsts amatpersona ārpus pienākumu pildīšanas ir saņēmusi dāvanu, cik ilgu laiku pēc dāvanas saņemšanas šī valsts amatpersona nav tiesīga izdot administratīvo aktu vai veikt uzraudzības, kontroles, izziņas un sodīšanas funkcijas attiecībā uz dāvinātāju?
Vai valsts amatpersona drīkst iestādes vārdā slēgt līgumu par tipogrāfisko pakalpojumu pildīšanu ar firmu, kuru pārstāv šīs valsts amatpersonas pusbrālis?
Par valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu valsts amatpersona var tikt saukta:
Par koruptīva pārkāpuma izdarīšanu valsts amatpersona var tikt saukta vienlaicīgi:
Vai valsts amatpersona drīkst kļūt par komercsabiedrības īpašnieku, ja nav saņemta augstākstāvošas amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja?
Aizejot no darba valsts vai pašvaldības institūcijā, valsts amatpersonai ir aizliegts strādāt:
Valsts amatpersona tiek iecelta iestādes vadītāja amatā, kura pienākumos ietilptu uzraudzības un kontroles funkciju pildīšana attiecībā uz laulāto. Kā pareizi rīkoties valsts amatpersonai?