Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Politisko partiju finansēšana

07.07.jpg (31,42 KB)

rd.jpg (38,32 KB)

Aicinām neskaidrību vai jautājumu par priekšvēlēšanu aģitāciju gadījumos sazināties ar KNAB pa e-pastu knab@knab.gov.lv vai telefoniski: 67356147, 67797264, 67797266, 67797265, 67356190 vai 67797263.


 

KNAB atgādina par partiju gada pārskatu iesniegšanas termiņu – 31.martu

30. Marts, 2020.

Atgādinām, ka līdz š.g. 31.martam politiskajām partijām un to apvienībām, izmantojot Elektronisko datu ievades sistēmu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) publicēšanai internetā ir jāiesniedz gada pārskati par 2019.gadu.

Partijas gada pārskats sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, naudas plūsmas pārskata un ziņojuma.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu, iesniedzot gada pārskatu, tam pievienojams:

  • partijas iestāšanās naudas un biedru naudas saraksts, kurā norādīts katra maksājumu veikušā biedra vārds, uzvārds, personas kods, kā arī iestāšanās naudas un biedru naudas apmērs attiecīgajā kalendārajā gadā;
  • saraksts, kurā norāda tās biedrības un nodibinājumus, kuru biedrs vai dibinātājs ir attiecīgā partija (nosaukumus un reģistrācijas numurus);
  • informācija par dāvinājumiem (ziedojumiem) biedrībām un nodibinājumiem vai to organizēto pasākumu nodrošināšanai (nosaukums, reģistrācijas numurs, apmērs);
  • informācija par brīvprātīgo darbu, norādot brīvprātīgā darba vietu, brīvprātīgā darba veicēju kopskaitu konkrētā brīvprātīgā darba vietā, brīvprātīgā darba veicēju nostrādāto stundu kopskaitu, pēc brīvprātīgā darba organizatora ieskatiem - nozīmīgākos pasākumus, projektus, aktivitātes un citu informāciju;
  • politiskās organizācijas (partijas), kurām piešķirts valsts budžeta finansējums, tam pievieno pārskatu par valsts budžeta finansējuma izlietojumu pārskata gadā, norādot naudas atlikumus pārskata gada sākumā un beigās, naudas ieņēmumus un naudas maksājumus par šā likuma 7.4 panta pirmajā daļā noteiktajiem izdevumu veidiem;
  • ja politiskās organizācijas (partijas) līdzekļu apgrozījums kalendārajā gadā ir bijis lielāks par 10 minimālajām mēnešalgām, šīs politiskās organizācijas (partijas) attiecīgā gada finansiālo un saimniecisko darbību revidē zvērināts revidents; viņa atzinums pievienojams gada pārskatam, kuru iesniedz KNAB.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums paredz, ka gadījumā, ja politiskā partija neiesniedz gada pārskatu, politisko partiju sauc pie administratīvās atbildības. Ja partija atkārtoti neiesniedz gada pārskatu, KNAB priekšniekam ir pienākums divu nedēļu laikā rakstveidā brīdināt attiecīgās politiskās partijas valdi. Ja politiskā partija arī pēc brīdinājuma nosūtīšanas neiesniedz gada pārskatu, KNAB priekšniekam ir pienākums ierosināt attiecīgās politiskās partijas darbības apturēšanu tiesas ceļā. Ja politiskā partija nenovērš likuma pārkāpumu, KNAB priekšniekam ir pienākums ierosināt attiecīgās politiskās partijas darbības izbeigšanu tiesas ceļā.

Gada pārskatu var iesniegt, izmantojot Elektronisko datu ievades sistēmu: https://edis.knab.gov.lv/. Lai saņemtu piekļuves tiesības EDIS, politisko partiju pārstāvim(-jiem) jāiesniedz KNAB iesniegums par EDIS lietotāja(-u) reģistrēšanu. Iesniegums pieejams KNAB mājas lapā: https://www.knab.gov.lv/upload/2019/iesniegums_edis.docx.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar KNAB pa e-pastu: edis.help@knab.gov.lv vai telefoniski:

  • par lietošanas tiesību piešķiršanu - 67356147, 67797265, 67356190;
  • par gada pārskatu ievadi - 67797264, 67797266.

Plašāka informācija par EDIS lietošanu pieejama: https://www.knab.gov.lv/lv/press/549225-aktuala_informacija_politiskajam_partijam.html

Politisko partiju un to apvienību iesniegtos gada pārskatus KNAB publicē savā mājas lapā sadaļā “Partiju deklarācijas”: https://www.knab.gov.lv/lv/db/declaration/.