Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Biežāk uzdotie jautājumi

Ko KNAB dara priekšvēlēšanu laikā?

 • kontrolē Politisko partiju finansēšanas likuma izpildi;
 • veic apmaksātas priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanas un tās izdevumu monitoringu plašsaziņas līdzekļos, internetā un publiskās vietās;
 • kontrolē administratīvo resursu izmantošanas ierobežojumu izpildi;
 • kontrolē politisko partiju, to apvienību vai ar tām nesaistīto personu apmaksāto priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ievērošanu;
 • publicē preses izdevumu un to elektronisko versiju, interneta portālu un vides reklāmas izcenojumus;
 • pārbauda iesniegto izcenojumu piemērošanu;
 • savas kompetences ietvaros sniedz konsultācijas politiskajām partijām, fiziskām un juridiskām personām par politisko partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteikto ierobežojumu ievērošanu;
 • kontrolē politisko partiju, to apvienību priekšvēlēšanu aģitācijas ieņēmumu un izdevumu deklarāciju iesniegšanu un patiesas informācijas norādīšanu tajās;
 • pieņem lēmumus par priekšvēlēšanu kampaņas apturēšanu, ja pirms vēlēšanām tiek pārkāpts priekšvēlēšanu izdevumu limits;
 • atbilstoši kompetencei sauc vainīgās personas pie administratīvās atbildības;
 • pieņem lēmumus par priekšvēlēšanu izdevumu pārsniegtā apmēra ieskaitīšanu valsts budžetā, par zaudējumu atlīdzināšanu par prettiesiski izlietotajiem administratīvajiem resursiem, par neatļauta finansējuma ieskaitīšanu valsts budžetā;
 • izskata iesniegumus un sūdzības;
 • veic izmeklēšanu un operatīvo darbību, lai atklātu noziedzīgos nodarījumus, ja tie ir saistīti ar korupciju un partiju finansēšanu.