Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai drīkst atbalstīt simpatizējošu politiķi (partiju) savā vārdā?

Simpatizējoša politiķa (partijas)  atbalstīšana pati par sevi nav nosodāma un līdz ar to ierobežojama rīcība.  KNAB vērtē katras atsevišķas personas rīcību, reklamējot konkrētu politisko partiju,  kopsakarā ar reklāmas apmaksas kārtību (kas sedzis konkrētos priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumus) un sasniedzamo mērķi. KNAB kompetencē ir kontrolēt apmaksātu priekšvēlēšanu aģitāciju.

Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka nesaistītajai personai ir tiesības veikt priekšvēlēšanu aģitāciju atbilstoši šajā likumā noteiktajai kārtībai. Nesaistītā persona Likuma izpratnē ir ar politiskām partijām, to apvienībām vai vēlētāju apvienībām nesaistīta fiziskā persona, juridiskā persona vai reģistrēta šādu personu apvienība, kas savā vārdā veic priekšvēlēšanu aģitāciju , paši slēdz līgumus par reklāmas izgatavošanu un izvietošanu, kā arī finansē no saviem līdzekļiem. Nav pieļaujama situācija, kad, piemēram, nesaistītā persona apmaksā deputāta kandidāta interviju laikrakstā, vai kad deputāta kandidāts veido/līdzdarbojas reklāmas materiāla veidošanā, vai šī reklāmas materiālas veidošanu un izplatīšanu koordinē partija vai tās pārstāvji un tml. Tad šādas personas kampaņa tiks atzīta par saistītu ar konkrētu partijas veidoto priekšvēlēšanu kampaņu.

KNAB kontrolē, vai politiskās partijas un nesaistītās personas ievēro Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā un Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktos priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apjoma ierobežojumus. Savas kompetences ietvaros KNAB noskaidro, vai persona, kas priekšvēlēšanu periodā publiski pauž atbalstu kādai politiskai partijai, nav iesaistīta slēptā priekšvēlēšanu aģitācijā, t.i.,  nav veikusi priekšvēlēšanu aģitāciju, par kuru saņemta samaksa un kuras apmaksātājs pretēji Likuma noteikumiem nav norādīts. Gadījumā, ja apstiprinās slēptās aģitācijas fakts, tai iztērētie līdzekļi tiek ieskaitīti aģitācijas veicēja priekšvēlēšanu izdevumos.