Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aģitācijas limiti

Informatīvais paziņojums par priekšvēlēšanu izdevumu apmēru, kādu drīkst izlietot priekšvēlēšanu izdevumiem pirms 2014.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām

8. Janvāris, 2014.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta septītajā daļā noteikto, KNAB savā mājaslapā internetā publicē informāciju par likumā noteiktajiem ierobežojumiem attiecībā uz politisko partiju priekšvēlēšanu izdevumiem par reklāmas izvietošanu un labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu priekšvēlēšanu periodā pirms 2014.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām (no 25. janvāra līdz 24. maijam).

Politiskā partija vai to apvienība priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 317 247,82 eiro.

Informatīvais paziņojums par priekšvēlēšanu izdevumu apmēru pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Šie ierobežojumi attiecas uz politisko partiju priekšvēlēšanu izdevumiem par:

  • reklāmas izvietošanu;
  • labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus).

Priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi nav noteikti sekojošiem ar vēlēšanu kampaņu saistītiem izdevumiem:

  • pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;
  • visu veidu reklāmas materiālu sagatavošanu;
  • vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;
  • vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algu izmaksām un citiem maksājumiem fiziskajām personām;
  • kustamas un nekustamas mantas īrēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
  • laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
  • citu ar vēlēšanu kampaņu saistīto izdevumu segšanu, tos norādot pa atsevišķiem veidiem.