Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aģitācijas limiti

Informatīvais paziņojums par priekšvēlēšanu izdevumu apmēru, kādu drīkst izlietot 2012.gadā

2. Janvāris, 2012.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta septītajā daļā noteikto, KNAB savā mājaslapā internetā publicē informāciju par šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētās summas apmēru, kādu drīkst izlietot priekšvēlēšanu izdevumiem 2012.gadā.

 • politiskā partija vai to apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām piecos vēlēšanu apgabalos, priekšvēlēšanu izdevumiem 2012.gadā drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 35,60 santīmus uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Ja partija vai to apvienība iesniedz savu sarakstu tikai atsevišķos vēlēšanu apgabalos - summu, kas nepārsniedz 35,60 santīmus uz katru attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās;
 • politiskā partija vai to reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu pašvaldības domes vēlēšanām, attiecīgās domes priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 35,60 santīmus uz katru vēlētāju iepriekšējās attiecīgās pašvaldības domes vēlēšanās;
 • politiskā partija vai to apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 13,35 santīmus uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās.

Šie ierobežojumi attiecas uz izdevumiem par:

 • reklāmas izvietošanu;
 • pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;
 • labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus).

Savukārt minētie priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi neattiecas uz sekojošiem ar vēlēšanu kampaņu saistītiem izdevumiem:

 • visu veidu reklāmas materiālu sagatavošanu;
 • vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;
 • vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algu izmaksām un citiem maksājumiem fiziskajām personām;
 • kustamas un nekustamas mantas īrēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
 • laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
 • citu ar vēlēšanu kampaņu saistīto izdevumu segšanu.