Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Informācija aģitācijas izvietotājiem

Saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktajām prasībām elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, preses izdevumiem, reklāmas pakalpojumu sniedzējiem internetā vai publiskās vietās ir pienākums visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam noteikt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus, ieskaitot plānotās atlaides un atlaižu piemērošanas kritērijus un nosūtīt tos publiskošanai līdz 2018.gada 27.decembrim.

Preses izdevumiem un reklāmas pakalpojumu sniedzējiem internetā vai publiskās vietās minētie priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumi ir jānosūta KNAB, elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem - Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei.

Ja reklāmas izvietotāji šos izcenojumus nav nosūtījuši publiskošanai noteiktā termiņā, tad tiem priekšvēlēšanu periodā ir aizliegts par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi. Aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts minētajos izcenojumos.

Līgumus par raidlaika piešķiršanu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu aģitācijas veicēji vai to pilnvarotas personas slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar reklāmas pakalpojumu sniedzēju.

Saskaņā ar likumā noteikto elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, preses izdevumi, kā arī personas, kuras vienojušās ar aģitācijas veicēju par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu par maksu publiskās vietās, internetā vai par pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu sniegšanu, veic priekšvēlēšanu aģitācijas (priekšvēlēšanu izdevumu) uzskaiti, noskaidrojot katru aģitācijas veicēju vai pasta pakalpojumu saņēmēju, par attiecīgā aģitācijas materiāla izvietošanu vai pasta pakalpojuma sniegšanu iegūto līdzekļu apmēru, kā arī personas, kuras aģitācijas veicēja (pasūtītāja) vārdā noslēgušas attiecīgo līgumu.

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, preses izdevumi, kā arī personas, kuras vienojušās ar aģitācijas veicēju par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu par maksu publiskās vietās, internetā vai par pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu sniegšanu, ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta KNAB paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu vai pasta pakalpojumu sniegšanu.

Izvietojot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmās, presē, internetā, publiskās vietās un citos priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos, kas izgatavoti iespiedtehnikā, aģitācijas materiāla ietvaros norāda, ka tā ir politiskā reklāma un kurš aģitācijas veicējs šo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājis. Arī paziņojumiem (sludinājumiem) par tikšanos ar vēlētājiem norādāms maksātājs. Papildus  priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos, kas izgatavoti iespiedtehnikā un nav preses izdevums, jānorāda izdevumu tirāža. Slēptā priekšvēlēšanu aģitācija ir aizliegta.

Vēlēšanu dienā, kā arī 30 dienas pirms vēlēšanu dienas priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana elektroniskā plašsaziņas līdzekļa televīzijas programmās un raidījumos ir aizliegta,proti, pēdējā diena, kad var izvietot priekšvēlēšanu aģitāciju televīzijā ir 2019.gada 25. aprīlis.

Vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanu dienas - 2019.gada 24. un 25.maijā - priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana elektroniskā plašsaziņas līdzekļa radio programmās un raidījumos, publiskās lietošanas ārtelpās un iekštelpās, preses izdevumos un šā likuma 25.pantā minētajās valsts un atvasinātu publisku personu institūcijās un kapitālsabiedrībās, kā arī aģitācijas kā maksas pakalpojuma veikšana publisko elektronisko sakaru tīklos, tai skaitā internetā (neattiecinot to uz politisko partiju un to apvienību mājaslapām internetā) ir aizliegta, izņemot paziņojumu (sludinājumu) izvietošanu, kuri informē par politiskās partijas, politisko partiju apvienības, vēlētāju apvienības vai deputāta kandidāta tikšanos ar vēlētājiem.

Informāciju lūdzam iesniegt elektroniski  knab[at]knab.gov.lv , ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai pa pastu – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Citadeles ielā 1, Rīgā, LV-1010.

Neskaidrību gadījumā lūdzam uzdot jautājumus elektroniski, rakstot uz e-pastu knab[at]knab.gov.lv.

Paziņojums par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu

______________________________

2018

2018. gada 4.jūnijā KNAB rīkoja semināru reklāmas pakalpojumu sniedzējiem par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

_____________________________

2016

2016. gada 21. decembrī KNAB rīkoja semināru reklāmas pakalpojumu sniedzējiem par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

__________________________________

2013

Seminārs 2013.gada 11.janvārī

KNAB 2013.gada 11.janvārī rīkoja informatīvu semināru reklāmas pakalpojumu sniedzējiem par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

2010

Seminārs 2010.gada 28.aprīlī

KNAB 2010.gada 28.aprīlī rīko semināru preses izdevumu, preses izdevēju un raidorganizāciju pārstāvjiem par tiesisko regulējumu priekšvēlēšanu aģitācijas jomā.

2009

Seminārs 2009.gada 25.februārī

KNAB 2009.gada 25.februārī preses izdevumu, preses izdevēju un raidorganizāciju pārstāvjiem rīko informatīvu semināru par jaunajiem priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumiem politisko partiju finansēšanas kontekstā.