Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Administratīvie pārkāpumi

Atklātie pārkāpumi partiju finansēšanā

15. Marts, 2004.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pabeidzis 2002.gada finansiālās darbības deklarāciju un saņemto dāvinājumu (ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaudi par 12 partijām: Centriskā partija "Latvijas Zemnieku Savienība", Latvijas Apvienotā Republikāņu partija, Latvijas Atdzimšanas partija, Latvijas Demokrātiskā partija, Latvijas Sociālistiskā partija, Latvijas Zaļā partija, partija "Esi Cilvēks", partija "Latgales Gaisma", partija "Līdztiesība", apvienība "Zaļo un Zemnieku savienība", Savienība "Latvijas ceļš", Sociāldemokrātiskā labklājības partija un Tautas saskaņas partija.

KNAB konstatējis 11 partiju deklarācijās pretrunā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām saņemtus ziedojumus kopsummā par Ls 122 964,51. Tautas saskaņas partijas finansēšanā pārkāpumi nav konstatēti, savukārt apvienības "Zaļo un Zemnieku savienība" finansēšanā KNAB atklājis jaunus pārkāpumus.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir pabeidzis 2002.gada ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju un 2002.gadā saņemto dāvinājumu (ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaudi par šādām partijām:

 • Centriskā partija "Latvijas Zemnieku Savienība"
 • Latvijas Apvienotā Republikāņu partija
 • Latvijas Atdzimšanas partija
 • Latvijas Demokrātiskā partija
 • Latvijas Sociālistiskā partija
 • Latvijas Zaļā partija
 • Partija "Esi Cilvēks"
 • Partija "Latgales Gaisma"
 • Partija "Līdztiesība"
 • Savienība "Latvijas ceļš"
 • Sociāldemokrātiskā labklājības partija
 • Tautas saskaņas partija

KNAB papildus konstatējis jaunus pārkāpumus politisko partiju apvienības "Zaļo un Zemnieku savienība" finansēšanā.

Pārbaužu rezultāti liecina, ka Tautas saskaņas partijas finansēšanā Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma (turpmāk - Likuma) pārkāpumi nav konstatēti.

Pārbaužu ietvaros ir konstatēti šādi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma pārkāpumi:

1. Saskaņā ar Likuma 4.panta otro daļu fiziskā vai juridiskā persona vienai politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā var izdarīt dāvinājumu (ziedojumu) par summu, kas nepārsniedz 10 tūkstošus latu.

1.1. 2002.gadā savienība "Latvijas ceļš" saņēmusi vienas juridiskas personas ziedojumus, kuru kopsumma ir 10 054,00 LVL un pārsniedz likumā atļauto limitu par 54,00 latiem.

1.2. 2002.gadā Sociāldemokrātiskā labklājības partija saņēmusi vienas fiziskas personas ziedojumus, kuru kopsumma ir 11 137,90 LVL un pārsniedz likumā atļauto limitu par 1 137,90 latiem.

2. Saskaņā ar Likuma 4.panta trešo daļu desmit dienu laikā pēc tam, kad saņemts dāvinājums (ziedojums), politiskā organizācija (partija) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā publicē internetā atsevišķā lapā informāciju par šo dāvinājumu (ziedojumu), norādot tā veidu, summu, saņemšanas datumu, kā arī fizisko vai juridisko personu, kura izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu).

2.1. 2002.gada augustā savienība "Latvijas ceļš" saņēmusi ziedojumu 10 000,00 USD, bet pārrēķinot latos piemērojusi nepareizu Latvijas bankas noteikto attiecīgās valūtas kursu darījuma dienā. Līdz ar to publicēšanai internetā sniegta neprecīza informācija par saņemto ziedojumu apmēru.

2.2. 2002.gadā Latvijas Atdzimšanas partija, sniedzot ziņas par saņemtajiem ziedojumiem finanšu līdzekļu veidā publicēšanai internetā, norādījusi neprecīzu informāciju (neprecīzas ziedojuma summas, nepilnīgi vai nenorādīti personas dati) kopsummā par 730,00 LVL.

2.3. Partija "Latgales Gaisma" publicēšanai internetā nav sniegusi informāciju par vienu 2002.gada oktobrī saņemto ziedojumu 50,00 LVL, bet par vienu 2002.gada oktobrī saņemto ziedojumu 50,00 LVL sniegusi neprecīzu informāciju par ziedojuma summu.

2.4. Partijas "Līdztiesība" pārbaudei iesniegto kases dokumentiem pārbaudē konstatēts, ka par saņemtajiem ziedojumiem kopsummā par 1 081,81 LVL partija Birojā nav iesniegusi sarakstus publicēšanai internetā.

2.5. 2002.gada augustā partija "Līdztiesība" Birojam iesniegusi informāciju, ka 2002.gada maijā saņēmusi ziedojumus kopsummā par 250,00 LVL, neprecīzi norādot ziedojumu saņemšanas datumu.

2.6. 2002.gada augustā partija "Līdztiesība" saņēmusi ziedojumu 101,00 LVL, par kuru, Birojā sniedzot informāciju publicēšanai internetā, kļūdaini norādīts ziedotāja uzvārds.

2.7. Partijas "Esi Cilvēks" iesniegto grāmatvedības dokumentu un uzskaites reģistru pārbaudē konstatēts, ka partija par 2002.gadā saņemtajiem ziedojumiem mantas un pakalpojumu veidā kopā 5045,55 latu vērtībā nav sniegusi Birojā ziņas publicēšanai internetā.

2.8. Latvijas Apvienotās Republikāņu partijas iesniegto grāmatvedības dokumentu pārbaudēs konstatēts, ka par saņemtajiem ziedojumiem kopsummā par 1 687,20 LVL partija publicēšanai internetā ir sniegusi neprecīzu informāciju (norādīta neprecīza ziedojumu summa pārrēķinot no USD uz LVL, kā arī nepilnīgi ziedotāju dati).

2.9. Latvijas Apvienotā Republikāņu partija nav sniegusi Birojā informāciju publicēšanai internetā par saņemtajiem ziedojumiem finanšu līdzekļu veidā kopsummā par 915,88 LVL.

2.10. Sociāldemokrātiskā labklājības partija sniegusi publicēšanai internetā neprecīzu informāciju (neprecīzas ziedojuma summas, nepilnīgi vai nenorādīti personas dati un ziedojuma datumi) par saņemtajiem ziedojumiem 2002.gadā 7 764,70 latu apmērā.

2.11. Centriskā partija "Latvijas Zemnieku savienība" publicēšanai internetā nav iesniegusi sarakstus par 2002.gadā saņemtajiem ziedojumiem kopsummā par 73 131,90 LVL.

3. Saskaņā ar Likuma 4.panta ceturto daļu dāvinājums (ziedojums) uzskatāms par pieņemtu, ja politiskā organizācija (partija) 30 dienu laikā pēc dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanas to nav pārskaitījusi (atdevusi) atpakaļ dāvinātājam (ziedotājam). Ziņas par nepieņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) publicējamas internetā.

3.1. 2002.gadā Latvijas Atdzimšanas partija publicēšanai internetā nav sniegusi ziņas par nepieņemtajiem ziedojumiem par kopējo summu 600,00 lati.

4. Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 6.panta pirmās daļas 3.punktu Politiskās organizācijas (partijas) dāvinājumu (ziedojumu) vai jebkādā citā veidā finansēt ir aizliegts citu valstu iestādēm, organizācijām, pilsoņiem, komersantiem, kā arī bezvalstniekiem.

4.1. Latvijas Zaļās partijas iesniegto grāmatvedības dokumentu pārbaudes rezultātā, konstatēts, ka partija nav iesniegusi attaisnojuma dokumentus 2002.gada maijā saņemtajiem finanšu līdzekļiem 1100,00 EUR (tas ir 627,00 lati) no ārvalstu juridiskas personas.

4.2. Partijas "Latgales Gaisma" iesniegto grāmatvedības dokumentu pārbaudes rezultātā konstatēts, ka partija 2004.gada janvārī saņēmusi finanšu līdzekļus 3000,00 LVL no ārvalstu juridiskas personas.

5. Saskaņā ar Likuma 6.panta otro daļu (spēkā līdz 26.06.2002.) visi finanšu līdzekļu dāvinājumi (ziedojumi) tieši jāpārskaita attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) bankas kontā.

5.1. Latvijas Atdzimšanas partijas iesniegto grāmatvedības dokumentu pārbaudes rezultātā konstatēts, ka partija ir saņēmusi ziedojumus kopsummā par 210,00 LVL, kuri iemaksāti partijas kasē skaidrā naudā.

5.2. Latvijas Sociālistiskās partijas iesniegto grāmatvedības dokumentu pārbaudes rezultātā konstatēts, ka partija 2002.gada aprīlī ir saņēmusi ziedojumu 600,00 LVL, kas tika iemaksāts partijas kasē skaidrā naudā.

5.3. Latvijas Demokrātiskās partijas iesniegto grāmatvedības dokumentu pārbaudes rezultātā konstatēts, ka partija 2002.gadā ir saņēmusi ziedojumus kopsummā par 11600,00 LVL, kuri bija iemaksāti partijas kasē skaidrā naudā.

5.4. Partijas "Līdztiesība" iesniegto grāmatvedības dokumentu pārbaudes rezultātā konstatēts, ka no 2002. gada 1.janvāra līdz 2002. gada 26.jūnijam partijai ziedojumi kopsummā par 1500,00 LVL ir veikti skaidrā naudā partijas kasē.

5.5. Sociāldemokrātiskās labklājības partijas iesniegto grāmatvedības dokumentu pārbaudes rezultātā konstatēts, ka partija 2002.gadā ir saņēmusi ziedojumus kopsummā par 2 200,00 LVL, kuri bija iemaksāti partijas kasē skaidrā naudā.

5.6. Centriskās partijas "Latvijas Zemnieku Savienība" iesniegto grāmatvedības dokumentu pārbaudes rezultātā konstatēts, ka partija ir saņēmusi ziedojumus kopsummā par 32 760,68 LVL, kuri partijas kasē iemaksāti skaidrā naudā.

6. Saskaņā ar Likuma 6.panta otro daļu (spēkā no 27.06.2002.) visi finanšu līdzekļu dāvinājumi, kuru summa pārsniedz 100 latus, tieši jāpārskaita attiecīgās politiskās organizācijas bankas kontā.

6.1. Latvijas Atdzimšanas partijas iesniegto grāmatvedības dokumentu pārbaudes rezultātā konstatēts, ka partija 2002.gada septembrī ir saņēmusi ziedojumu 200,00 LVL, kura summa pārsniedz likumā noteikto limitu ziedojumiem skaidrā naudā.

6.2. Partijas "Līdztiesība" iesniegto grāmatvedības dokumentu pārbaudes rezultātā konstatēts, ka no 2002.gada 26.jūnija līdz 2002.gada 31.decembrim partija ziedojumus 3396,81 LVL ir saņēmusi skaidrā naudā.

6.3. Latvijas Zaļās partijas iesniegto grāmatvedības dokumentu pārbaudes rezultātā konstatēts, ka partija 2002.gada septembrī ir saņēmusi ziedojumus finanšu līdzekļu veidā 6445,00 latu apmērā, kuru summa pārsniedz likumā noteikto limitu ziedojumiem skaidrā naudā.

6.4. Centriskās partijas "Latvijas Zemnieku Savienība" iesniegto grāmatvedības dokumentu pārbaudes rezultātā konstatēts, ka partija saņēmusi ziedojumus finanšu līdzekļu veidā 22 360,12 latu apmērā, kura summa pārsniedz likumā noteikto limitu ziedojumiem skaidrā naudā.

7. Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 6.panta trešās daļas nosacījumiem ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas), izmantojot trešo personu starpniecību.

7.1. Saskaņā ar Savienības "Latvijas ceļš" ziedotāja sniegto paskaidrojumu un bankas kases ieņēmumu orderi par ziedojuma 4 000,00 latu apmērā pārskaitīšanu, ir konstatēts, ka fiziska persona, kas grāmatvedības uzskaites reģistros un sarakstos publicēšanai internetā minēta kā ziedotāja, ziedojumu Partijai nav veikusi.

7.2. Saskaņā ar KNAB ierosinātās krimināllietas ietvaros sniegtajām liecībām un bankas ieņēmumu orderiem par attiecīgo ziedojumu pārskaitīšanu ir konstatēts, ka norādītā fiziskā persona nav veikusi ziedojumu apvienībai "Zaļo un Zemnieku savienība" 19 100,00 latu apmērā.

7.3. Saskaņā ar KNAB ierosinātās krimināllietas ietvaros sniegtajām liecībām ir konstatēts, ka ziedojums 10 000,00 latu apmērā apvienībai "Zaļo un Zemnieku savienība" veikts, izmantojot trešās personas starpniecību.

7.4. Saskaņā ar Latvijas Apvienotās Republikāņu partijas ziedotāja sniegto paskaidrojumu ir konstatēts, ka fiziskā persona 2002.gada augustā ir pārskaitījusi partijai ziedojumu 4 400,00 latu apmērā izmantojot trešās personas starpniecību.

8. Saskaņā ar Likuma 7.panta pirmo un otro daļu ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) anonīmu dāvinājumu (ziedojumu) veidā, savukārt dāvinājums (ziedojums) šā likuma izpratnē tiek uzskatīts par anonīmu, ja politiskās organizācijas (partijas) grāmatvedības dokumentos attiecībā uz dāvinātāju (ziedotāju) - fizisko personu nav norādīts vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet attiecībā uz juridisko personu - pilns nosaukums, juridiskā adrese, bankas iestāde un konta numurs.

8.1. Savienība "Latvijas ceļš" saņēmusi ziedojumus kopsummā par 14 900,00 LVL, kuriem grāmatvedības dokumentos nav norādīta likumā noteiktā informācija. Līdz ar to nav identificējami ziedotāji.

9. Saskaņā ar Likuma 8.panta otrās daļas 2.punktu, sastādot ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju, tajā ir jāuzrāda visi Partijas saņemtie dāvinājumi (ziedojumi) un saskaņā ar iepriekš minētā likuma panta trešās daļas 7.punktu tajā ir jāuzrāda visi Partijas izdevumi pa atsevišķiem veidiem.

9.1. Saskaņā ar savienības "Latvijas ceļš" iesniegtajiem grāmatvedības dokumentiem un pārbaudes gaitā saņemtajiem paskaidrojumiem ir konstatēts, ka, nepareizi piemērojot Latvijas Bankas noteikto attiecīgās ārvalsts valūtas kursu saimnieciskā darījuma dienā, samazinājusi saņemto ziedojumu kopsummu par 1222,30 latiem. Līdz ar to, pārkāpjot 2000.gada 25.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.243 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" un minētā likuma prasības.

9.2. Latvijas Atdzimšanas partija ikgadējā finansiālās darbības deklarācijā par 2002.gadu nav uzrādījusi 2002.gada jūlijā un septembrī saņemtos un atpakaļ pārskaitītos ziedojumus 600,00 latu apmērā, kā arī izdevumos neprecīzi norādījusi bankas komisijas naudas summas.

9.3. Partijas "Līdztiesība" iesniegto grāmatvedības dokumentu pārbaudē konstatēts, ka ikgadējā finansiālās darbības deklarācijā partija nav precīzi norādījusi bankas procentu ieņēmumus un izdevumus.

9.4. Partijas "Esi Cilvēks" iesniegto grāmatvedības dokumentu pārbaudē, konstatēts, ka ikgadējā finansiālās darbības deklarācijā partija nav uzrādījusi visus vai arī norādījusi neprecīzi ieņēmumus un izdevumus.

9.5. Latvijas Apvienotā Republikāņu partija Birojā iesniegusi ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju, kurā neprecīzi norādīti partijas telpu nomas izdevumi.

9.6. Saskaņā ar Latvijas Demokrātiskās partijas iesniegtajiem grāmatvedības dokumentiem un pārbaudes gaitā saņemtajiem paskaidrojumiem ir konstatēts, ka partija ikgadējā finansiālās darbības deklarācijā par 2002. gadu cita veida ieņēmumus, reklāmas un citāda veida izdevumus ir palielinājusi par summām, kuras saskaņā ar iepriekš minētā likuma pantu nav uzskatāmas par ienākumiem.

9.7. Latvijas Zaļā partija, sastādot ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju, neprecīzi norādījusi ieņēmumus un izdevumus, kā arī nav uzrādījusi visus ieņēmumus - valūtas kursa svārstības un darījuma partnera atpakaļ pārskaitīto naudu.

10. Saskaņā ar Likuma 8.panta ceturto daļu ikgadējā finansiālās darbības deklarācijā norādāms katra dāvinājuma (ziedojuma) veids, vērtība, saņemšanas datums, kā arī fiziskā un juridiskā persona, kas izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu).

10.1. Latvijas Apvienotās Republikāņu partijas iesniegto grāmatvedības dokumentu pārbaudes rezultātā, ir konstatēts, ka saņemot ziedojumus finanšu līdzekļu veidā, kopsummā 1867,20 LVL partija publicēšanai internetā ir sniegusi neprecīzu informāciju (norādīta neprecīza ziedojumu summa pārrēķinot no USD uz LVL, kā arī nepilnīgi ziedotāju dati).

11. Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 11.panta pirmo daļu ne retāk kā reizi gadā katras politiskās organizācijas (partijas) finansiālo un saimniecisko darbību revidē neatkarīga auditorfirma, kuras atzinums par attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) finansiālo un saimniecisko darbību pievienojams ikgadējai finansiālās darbības deklarācijai, kura tiek iesniegta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

Birojā iesniegtajām ikgadējām finansiālās darbības deklarācijām par 2002.gadu zvērināta revidenta atzinumu nav pievienojušas sekojošas partijas:

11.1. "Latvijas Atdzimšanas partija";

11.2. "Esi Cilvēks";

11.3. "Sociāldemokrātiskā labklājības partija".

Biroja pieņemtie lēmumi

Ievērojot politisko organizāciju (partiju) 2002.gada finansiālās darbības deklarāciju, kā arī saņemto ziedojumu (dāvinājumu) likumības un patiesuma pārbaužu rezultātus, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs saskaņā ar Likuma 13.pantu nolēma uzdot:

1. Centriskajai partijai "Latvijas Zemnieku savienība":

1) līdz 2004.gada 21.aprīlim iesniegt KNAB precizētus 2002.gada ziedojumu sarakstus;

2) līdz 2004.gada 21.aprīlim pārskaitīt Finanšu ministrijas norādītajā kontā ziedojumu summu 55 120,80 LVL un iesniegt KNAB maksājuma uzdevuma eksemplāru par ziedojumu summas pārskaitīšanu Finanšu ministrijas norādītajā kontā (ziedojumi saņemti skaidrā naudā).

2. Latvijas Apvienotai Republikāņu partijai:

3) līdz 2004.gada 22.martam iesniegt KNAB precizētus 2002.gada ziedojumu sarakstus un precizētu finansiālās darbības deklarāciju par 2002.gadu;

4) līdz 2004.gada 21.aprīlim pārskaitīt Finanšu ministrijas norādītajā kontā ziedojuma summu 4400,00 LVL un iesniegt KNAB maksājuma uzdevuma eksemplāru par ziedojuma summas pārskaitīšanu Finanšu ministrijas norādītajā kontā (ziedojums veikts, izmantojot trešo personu starpniecību).

3. Latvijas Atdzimšanas partijai:

5) līdz 2004.gada 20.februārim iesniegt KNAB precizētus 2002.gada ziedojumu sarakstus un precizētu finansiālās darbības deklarāciju par 2002.gadu;

6) līdz 2004.gada 20.februārim pārskaitīt Finanšu ministrijas norādītajā kontā ziedojumu summu 410,00 LVL (ziedojumi saņemti skaidrā naudā).

4. Latvijas Demokrātiskajai partijai:

7) līdz 2004.gada 22.martam iesniegt KNAB precizētu finansiālās darbības deklarāciju par 2002.gadu;

8) līdz 2004.gada 22.martam pārskaitīt Finanšu ministrijas norādītajā kontā ziedojumu summu 11 600,00 LVL (ziedojumi saņemti skaidrā naudā).

5. Latvijas Sociālistiskajai partijai:

9) līdz 2004.gada 5.martam pārskaitīt Finanšu ministrijas norādītajā kontā ziedojumu summu 600,00 LVL un iesniegt KNAB maksājuma uzdevuma eksemplāru par ziedojumu summas pārskaitīšanu Finanšu ministrijas norādītajā kontā (ziedojums saņemts skaidrā naudā).

6. Latvijas Zaļajai partijai:

10)līdz 2004.gada 21.aprīlim iesniegt KNAB attaisnojuma dokumentus par 2002.gada maijā saņemtajiem finanšu līdzekļiem 1 100,00 EUR apmērā no ārvalstu juridiskās personas;

11)līdz 2004.gada 21.aprīlim iesniegt KNAB precizētu finansiālās darbības deklarāciju par 2002.gadu;

12)līdz 2004.gada 21.aprīlim pārskaitīt Finanšu ministrijas norādītajā kontā ziedojumu summu 6 445,00 LVL (ziedojumi saņemti skaidrā naudā).

7. Partijai "Esi cilvēks":

13)līdz 2004.gada 22.martam iesniegt KNAB precizētus 2002.gada ziedojumu sarakstus un precizētu finansiālās darbības deklarāciju par 2002.gadu.

8. Partijai "Latgales gaisma":

14)līdz 2004.gada 5.martam iesniegt KNAB precizētus 2002.gada ziedojumu sarakstus;

15)līdz 2004.gada 12.martam pārskaitīt Finanšu ministrijas norādītajā kontā ziedojumu summu 3 000,00 LVL un iesniegt KNAB maksājuma uzdevuma eksemplāru par ziedojumu summas pārskaitīšanu Finanšu ministrijas norādītajā kontā (ziedojusi ārvalstu juridiska persona).

9. Partijai "Līdztiesība":

16)līdz 2004.gada 5.martam iesniegt KNAB precizētu finansiālās darbības deklarāciju par 2002.gadu un precizētus 2002.gada ziedojumu sarakstus;

17)līdz 2004.gada 5.martam pārskaitīt Finanšu ministrijas norādītajā kontā ziedojumu summu 4 896,81 LVL un iesniegt KNAB maksājuma uzdevuma eksemplāru par ziedojumu summas pārskaitīšanu Finanšu ministrijas norādītajā kontā (ziedojumi saņemti skaidrā naudā).

10. Apvienībai "Zaļo un Zemnieku savienība":

18)līdz 2004.gada 21.aprīlim pārskaitīt Finanšu ministrijas norādītajā kontā ziedojuma summu 29 100,00 LVL un iesniegt KNAB maksājuma uzdevuma eksemplāru par ziedojuma summas pārskaitīšanu Finanšu ministrijas norādītajā kontā (norādītā persona ziedojumu nav veikusi - 19 100,00 LVL, ziedojums veikts, izmantojot trešo personu starpniecību - 10 000,00 LVL).

11. Savienībai "Latvijas ceļš":

19)līdz 2004.gada 23.februārim iesniegt KNAB precizētus 2002.gada ziedojumu sarakstus un precizētu finansiālās darbības deklarāciju par 2002.gadu;

20)līdz 2004.gada 23.februārim pārskaitīt Finanšu ministrijas norādītajā kontā ziedojumu summu 54,00 LVL (ziedojuma summas limita pārsniegums);

21)līdz 2004.gada 20.februārim iesniegt KNAB attaisnojuma dokumentu - maksājumu uzdevumu vai skaidras naudas iemaksas kvīšu kopijas (ar maksātāju parakstiem), kas apliecina saņemtos ziedojumus, par kuriem nav sniegta likumā noteiktā informācija kopsummā par 14 900,00 LVL;

22)līdz 2004.gada 21.aprīlim pārskaitīt Finanšu ministrijas norādītajā kontā ziedojuma summu 4 000,00 LVL un iesniegt KNAB maksājuma uzdevuma eksemplāru par ziedojuma summas pārskaitīšanu Finanšu ministrijas norādītajā kontā (norādītā persona ziedojumu nav veikusi).

12. Sociāldemokrātiskajai labklājības partijai:

23)līdz 2004.gada 22.martam iesniegt KNAB precizētus 2002.gada ziedojumu sarakstus;

24)līdz 2004.gada 22.martam pārskaitīt Finanšu ministrijas norādītajā kontā ziedojumu summu 3 337,90 LVL (ziedojumi saņemti skaidrā naudā - 2 200,00 LVL un ziedojuma summas limita pārsniegums - 1 137,90 LVL).

Politiskajām organizācijām (partijām) saskaņā ar Likumu jāatmaksā pretrunā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām saņemtus ziedojumus kopsummā par 122 964,51 LVL.

Saskaņā ar 2004.gada 5.martā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu partija "Latgales gaisma" sodīta ar naudas sodu 1 000,00 LVL par finanšu līdzekļu saņemšanu 2004.gada janvārī no likumā aizliegta finansēšanas avota - ārvalstu juridiskas personas (Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 6.panta pirmās daļas 3.punkts).