Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Administratīvie pārkāpumi

KNAB informē par partiju finansēšanas noteikumu ievērošanu 2010.gadā

22. Marts, 2012.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pabeidzis politisko partiju un to apvienību 2010.gada pārskatu un saņemto dāvinājumu (ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaudes un saskaņā ar likumā noteikto kārtību sniedz pārskatu par atklātajiem partiju finansēšanas pārkāpumiem.

Saistībā ar pretlikumīgi saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) un biedru naudām pieņemti 12 lēmumi par finanšu līdzekļu atmaksu, uzdodot politiskajām partijām atmaksāt ziedotājiem vai ieskaitīt valsts budžetā kopsummā Ls 16 804,34.

Par gada pārskatu un informācijas par saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) iesniegšanas kārtības neievērošanu 27 gadījumos politiskās partijas ir sauktas pie administratīvās atbildības un tām uzlikti naudas sodi kopsummā Ls 2 640 apmērā, mutvārdu aizrādījumi izteikti 11 partijām. Par neatļautu ziedojumu pieņemšanu divas partijas ir sauktas pie administratīvās atbildības un tām uzlikti naudas sodi Ls 1 000 apmērā, savukārt par politisko partiju finansēšanu, izmantojot starpnieku, divām fiziskajām personām ir izteikti mutvārdu aizrādījumi.

Lielākā daļa izdarīto pārkāpumu ir saistīti ar nepatiesas informācijas norādīšanu gada pārskatos un savlaicīgu informācijas par saņemtajiem dāvinājumim (ziedojumiem) nesniegšanu. Visi saistībā ar 2010.gada pārskatu pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem pieņemtie KNAB lēmumi par partiju saukšanu pie administratīvās atbildības un pretlikumīgi saņemto finanšu līdzekļu atmaksu ir stājušies likumīgā spēkā. Septiņos gadījumos politiskās partijas nav samaksājušas KNAB uzliktos naudas sodus, tāpēc šie lēmumi ir nodoti tiesu izpildītājiem piespiedu izpildei.

KNAB pārskats par atklātiem pārkāpumiem un veiktajiem pasākumiem to novēršanai (PDF dokuments)

Partiju ziedojumi un biedru naudas 2010.gadā