Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Partiju finanses

Lai partijas varētu darboties un veidot saikni ar vēlētājiem, tām ir nepieciešami finanšu resursi. Savukārt, lai nodrošinātu sabiedrības uzticēšanos partijām, vairotu sabiedrības interešu pārstāvniecību politikā un mazinātu iespēju šaurām, labi organizētām un finansiāli ietekmīgām grupām noteikt partijas politiku, demokrātiskās valstīs tiek izstrādāti partiju finansēšanas noteikumi.

Latvijā Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma mērķis ir nodrošināt partiju finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai.

Partiju finanšu avoti

Politiskās partijas var finansēt no:

 • fizisko personu dāvinājumiem (ziedojumiem), biedru naudas un iestāšanās naudas, kuru  kopējais apmērs vienai partijai kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 50 minimālās mēnešalgas (2018.gadā - 21 500 euro);
 • ienākumiem, ko dod attiecīgās partijas saimnieciskā darbība;
 • valsts budžeta - likumā noteiktajos gadījumos;
 • citiem finansēšanas avotiem, izņemot tos, no kuriem ar likumu ir aizliegts finansēt politiskās partijas.

Ziedojums ir jebkurš mantisks vai citāda veida bezatlīdzības labums:

 • pakalpojums;
 • tiesību nodošana;
 • politiskās partijas atbrīvošana no pienākuma;
 • atteikšanās no kādas tiesības par labu politiskajai partijai;
 • kustamas vai nekustamas mantas nodošana partijas īpašumā;
 • pakalpojumu sniegšana politiskajai partijai par maksu, kas ir zemāka par attiecīgās kustamas vai nekustamas mantas vai pakalpojuma tirgus vērtību;
 • citas darbības, ar kurām partijai tiek piešķirts kāds labums.

 Partiju finansēšanas ierobežojumi

 • nav atļauti juridisko personu ziedojumi;
 • fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus), iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas no saviem ienākumiem, bet šo dāvinājumu (ziedojumu), biedru naudu un iestāšanās naudu kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 30 procentus no šo personu iepriekšējā kalendārajā gadā gūtajiem ienākumiem;
 • ziedojumi, kuru summa pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu (2018.gadā - 430 eiro), ir jāpārskaita partijas bankas kontā;
 • ja viena persona skaidrā naudā partijai iemaksājusi  finanšu līdzekļus, kuru kopējais apmērs kalendārā gada laikā ir sasniedzis vienu minimālo mēnešalgu (2018.gadā - 430 eiro), turpmākie finanšu līdzekļi attiecīgā kalendārā gada laikā pārskaitāmi tikai šīs partijas bankas kontā;
 • aizliegti anonīmi ziedojumi. Ja saņemts anonīms ziedojums, partijai tas piecu dienu laikā jāpārskaita valsts budžetā;
 • partijas finansēt aizliegts personām, kuras ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta;
 • partijām aizliegts ņemt aizņēmumus, izsniegt aizdevumus un dot galvojumus;
 • finansējot partijas, nav atļauts izmantot citu personu dāvinājumus vai aizdevumus;
 • visi ziedojumi tieši un nepastarpināti jānodod partijai;
 • partijas aizliegts finansēt ar trešo personu starpniecību.

Partijas finansēšana ar trešo personu starpniecību ir situācija, kad, finansējot partiju, persona izmanto citas personas identitātes datus vai nodod naudu citai personai, kura to ziedo partijai. Par partijas finansēšanu, izmantojot starpnieku, vai par šo starpniecību personai, kura izmantojusi starpnieku, vai starpniekam  ir noteikta administratīvā atbildība vai kriminālatbildība.

davinajumi_ziedojumi.jpg (97,20 KB)

publiceta_biedru_iestasanas_nauda.jpg (73,92 KB)

valsts_budzeta_finansejums.jpg (62,14 KB)

 Par atklātajiem pārkāpumiem politisko partiju finansēšanā un to novēršanai veiktajiem pasākumiem lasiet >>>