Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Partiju finanses

Lai partijas varētu darboties un veidot saikni ar vēlētājiem, tām ir nepieciešami finanšu resursi. Savukārt, lai nodrošinātu sabiedrības uzticēšanos partijām, vairotu sabiedrības interešu pārstāvniecību politikā un mazinātu iespēju šaurām, labi organizētām un finansiāli ietekmīgām grupām noteikt partijas politiku, demokrātiskās valstīs tiek izstrādāti partiju finansēšanas noteikumi.

Latvijā Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma mērķis ir nodrošināt partiju finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai.

Partiju finanšu avoti

Politiskās partijas var finansēt no:

 • fizisko personu dāvinājumiem (ziedojumiem), biedru naudas un iestāšanās naudas;
 • valsts budžeta - likumā noteiktajos gadījumos;
 • ienākumiem, ko dod attiecīgās partijas saimnieciskā darbība;
 • citiem finansēšanas avotiem, izņemot tos, no kuriem ar likumu ir aizliegts finansēt politiskās partijas.

Partiju finansēšanas ierobežojumi

 • politiskajām partijām drīkst veikt ziedojumus Latvijas pilsoņi un personas, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības saņemt Latvijas Republikas nepilsoņa pasi;
 • fiziskās personas drīkst veikt ziedojumus, iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas no saviem ienākumiem, bet to kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 30 procentus no šo personu iepriekšējā kalendārajā gadā gūtajiem ienākumiem;
 • aizliegti juridisko personu ziedojumi;
 • aizliegti anonīmi ziedojumi;
 • aizliegts finansēt partijas personām, kuras ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta;
 • finansējot partijas, nav atļauts izmantot citu personu dāvinājumus vai aizdevumus;
 • partijas aizliegts finansēt ar trešo personu starpniecību (izmantot citas personas identitātes datus vai nodod naudu citai personai, kura to ziedo partijai);
 • partijām aizliegts ņemt aizņēmumus, izsniegt aizdevumus un dot galvojumus;
 • par politiskās partijas aizņēmumu uzskatāmas arī parādsaistības, par kurām politiskā partija nav veikusi samaksu 90 dienu laikā;
 • ziedojumi, kuru kopsumma pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu (2020.gadā - 430 eiro), ir jāpārskaita partijas bankas kontā.

Partiju finansēšanas apjoms ziedojumu, biedru naudu un iestāšanās naudas kopsummai

 • visām politiskajām partijām, kas saņem valsts budžeta finansējumu un kas ir pārstāvētas Saeimā, nedrīkst pārsniegt 5 minimālās mēnešalgas – 2150 eiro;
 • visām politiskajām partijām, kuras saņem valsts budžeta finansējumu un par kurām pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 2 procenti, bet ne vairāk kā 5 procenti vēlētāju, nedrīkst pārsniegt 12 minimālās mēnešalgas – 5160 eiro;
 • fiziskā persona vienai politiskajai partijai kalendārā gada laikā var izdarīt ziedojumus par summu, kas nepārsniedz 20 minimālās mēnešalgas;
 • biedra iestāšanās un biedru naudas iemaksu un biedra veikto ziedojumu kopējais apmērs vienai politiskajai partijai kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 50 minimālās mēnešalgas;
 • līdz 2022. gada 31. decembrim politiskajām partijām, kā arī politisko partiju apvienībām atļauts saņemt finansējumu, kas gada laikā nepārsniedz 1950 minimālās mēnešalgas – 838 500 eiro.

Ziedojums ir jebkurš mantisks vai citāda veida bezatlīdzības labums:

 • pakalpojums;
 • tiesību nodošana;
 • politiskās partijas atbrīvošana no pienākuma;
 • atteikšanās no kādas tiesības par labu politiskajai partijai;
 • kustamas vai nekustamas mantas nodošana partijas īpašumā;
 • pakalpojumu sniegšana politiskajai partijai par maksu, kas ir zemāka par attiecīgās kustamas vai nekustamas mantas vai pakalpojuma tirgus vērtību;
 • citas darbības, ar kurām partijai tiek piešķirts kāds labums.

Ar informāciju, no kādiem avotiem un kādos apjomos partijas tiek finansētas, var iepazīties Partiju finanšu datubāze.