Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Valsts budžeta finansējums

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums paredz no 2012.gada piešķirt valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām, par kurām Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi procenti vēlētāju – 0,71 EUR apmērā kalendārā gada laikā par katru iegūto balsi.

Valsts budžeta finansējums tiek piešķirts politiskajām partijām uz četriem gadiem – uz jaunievēlētās Saeimas pilnvaru laiku, veicot tā izmaksu četras reizes gadā – līdz 15.janvārim, 15.aprīlim, 15.jūlijam un 15.oktobrim uz kontu Latvijā reģistrētā kredītiestādē.

Piešķirto finansējumu politiskās partijas ir tiesīgas izlietot telpu īrei, sakaru un interneta pakalpojumiem, darba algām, zvērināta revidenta pakalpojumiem, pētniecības darbiem, aptaujām un konsultācijām, iedzīvotājiem paredzēto izglītošanas pasākumu organizēšanai, grāmatu, informatīvo materiālu izdošanai un izplatīšanai, kā arī politiskajai aģitācijai. Maksājumus par minētajiem pasākumiem partijām jāveic, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus no atsevišķā konta.

Pārskats par valsts budžeta finansējumu, kurā norāda naudas atlikumu gada sākumā un beigās, valsts budžeta finansējuma ieņēmumus un izlietojumu pa izdevumu veidiem gada laikā, ir jāpievieno gada pārskatam, ko politiskās partijas iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam katru gadu ne vēlāk kā līdz 31.martam.

Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē pārkāpumus saistībā ar valsts budžeta finansējuma izlietošanu, tā priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai partijai pretlikumīgi izlietotos valsts finanšu līdzekļus ieskaitīt valsts budžetā.

Saskaņā ar likumu politiskajai partijai var atteikt vai pārtraukt finansējuma izmaksu, ja tiek konstatēti sekojoši pārkāpumi un lēmums par soda piemērošanu ir stājies spēkā:

- priekšvēlēšanu izdevumu apmēra pārsniegšana par vairāk nekā 10 procentiem;

- gada pārskatos un deklarācijās nenorādīti darījumi vai ziedojumi, kuru kopsumma pārsniedz 100 minimālās mēnešalgas;

- saskaņā ar Krimināllikumu ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis.

Aptur valsts finansējuma izmaksu arī tajos gadījumos, kad partijas darbība ir apturēta, partija nav iesniegusi gada pārskatu vai vēlēšanu deklarāciju vai pārkāpusi noteikumus par valsts budžeta finansējuma izlietošanu.

Tāpat valsts budžeta finansējuma izmaksa tiek pārtraukta gadījumos, kad partija izbeidz savu darbību vai tās darbība tiek aizliegta.


Saskaņā ar 13.Saeimas vēlēšanu rezultātiem valsts budžeta finansējumu no 2019.gada līdz 2022.gadam ir tiesīgas saņemt desmit politiskās partijas un to apvienības. Atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktajam 2019.gadā  politiskajām partijām un to apvienībām izmaksāts valsts budžeta finansējums:

Politiskā partija
Piešķirtā valsts budžeta finansējuma gada summa, EUR
Izmaksāts valsts budžeta finansējums 2019.gadā, EUR
PP „„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija”
118 653,07
118 653,07
PP „KPV LV”
85 387,44
85 387,44
PP „Jaunā konservatīvā partija”
81 432,74
81 432,74
PPA „Attīstībai/Par!”
72 196,35
72 196,35
PP „Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””
66 003,73
66 003,73
PPA „Zaļo un Zemnieku savienība”
59 409,25
59 409,25
PPA „Jaunā VIENOTĪBA”
40 144,82
40 144,82
PPA „Latvijas Reģionu Apvienība”
24 862,78
24 862,78
PP „PROGRESĪVIE”
15 675,38
15 675,38
PP „Latvijas Krievu savienība”
19 179,94
0
PPA „Nacionālais bloks”
-
67 875,25*
Kopā
582 945,50
631 640,81

*2019.gada 20.jūnija Augstākās tiesas Senāta spriedums par 2014.gada aprīlī pārtrauktā valsts budžeta finansējuma izmaksu.


Saskaņā ar 12.Saeimas vēlēšanu rezultātiem valsts budžeta finansējumu no 2015.gada līdz 2018.gadam bija tiesīgas saņemt sešas politiskās partijas un to apvienības

Politiskā partija
Piešķirtā valsts budžeta finansējuma gada summa, EUR
Izmaksāts valsts budžeta finansējums 2015.-2018.gadā, EUR*
PP „„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija”
149 019,77
596 079,08
PP „Partija „VIENOTĪBA””
141 669,85
247 922,23
PPA „Zaļo un Zemnieku savienība”
126 529,10
545 941,51
PP „Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””
107 612,57
430 450,28
PP „No sirds Latvijai”
44 389,91
177 559,64
PPA „Latvijas Reģionu Apvienība”
43 176,52
172 706,08
Kopā
612 397,72
2 170 658,82

*Konstatējot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7. 3 pantā noteiktos apstākļus, kas nepieļauj turpmāku valsts budžeta finansējuma saņemšanu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks pieņēmis lēmumu pārtraukt valsts budžeta finansējuma izmaksu Partijai „VIENOTĪBA” sākot ar 2016.gada 15.oktobri, jo 2016.gada 6.oktobrī stājās spēkā KNAB priekšnieka 2015.gada 1.jūlija lēmums par Partijas „VIENOTĪBA” saukšanu pie administratīvās atbildības saistībā ar 2014.gada vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā nenorādītiem darījumiem vai ziedojumiem 57 142,35 EUR apmērā, kuru kopsumma pārsniedz 100 minimālās mēnešalgas.

*Konstatējot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma pārejas noteikumu 26.punktā noteiktos apstākļus, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks 2017.gada 8.decembrī pieņēmis lēmumu Zaļo un Zemnieku savienībai izmaksāt 2014.gada jūlijā pārtraukto valsts budžeta finansējumu 39 825,11 EUR apmērā.

 

Saskaņā ar 2011.gada 6.oktobrī Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicētajiem 11.Saeimas vēlēšanu rezultātiem valsts budžeta finansējumu no 2012.gada līdz 2014.gadam bija tiesīgas saņemt sešas politiskās partijas un to apvienības

Politiskā partija
Piešķirtā valsts budžeta finansējuma gada summa, EUR
Izmaksāts valsts budžeta finansējums 2012.-2014.gadā, EUR*
PPA „Saskaņas Centrs”
184 923,53
554 770,60
PP „Zatlera Reformu partija” (mainīts nosaukums uz „Reformu partija”)
135 781,81
169 727,26
PPA „Partijas Jaunais laiks, partijas Pilsoniskā savienība un partijas Sabiedrība Citai Politikai apvienība” (mainīts nosaukums uz „Jaunā VIENOTĪBA”)
122 767,51
368 302,55
PPA „Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” (mainīts nosaukums uz „Nacionālais bloks”)
90 500,34
203 625,76
PPA „Zaļo un Zemnieku savienība”
79 650,23
199 125,56
PP „Šlesera Reformu partija LPP/LC” (mainīts nosaukums uz „Partija „LPP/LC””)
15 744,79
0
Kopā
629 368,22
1 495 551,73

*Konstatējot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7. 3 pantā noteiktos apstākļus, kas nepieļauj turpmāku valsts budžeta finansējuma saņemšanu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks pieņēmis sekojošus lēmumus:

  • gada janvārī pārtraukt valsts budžeta finansējuma izmaksu Partijai „LPP/LC” sākot ar 2012.gada 15.janvāri, jo tā ir izbeigusi savu darbību,
  • gada maijā pārtraukt piešķirtā valsts budžeta finansējuma izmaksu Reformu partijai sākot ar 2013.gada 15.aprīli sakarā ar to, ka 2013.gada 12.aprīlī stājās spēkā KNAB priekšnieka 2012.gada 1.jūnija lēmums par Reformu partijas saukšanu pie administratīvās atbildības saistībā ar 2011.gada vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā nenorādītiem darījumiem 38 048 latu apmērā,
  • gada aprīlī pārtraukt piešķirtā valsts budžeta finansējuma izmaksu Nacionālajam blokam sākot ar 2014.gada 15.aprīli, jo tā ir izbeigusi savu darbību,
  • gada jūlijā pārtraukt piešķirtā valsts budžeta finansējuma izmaksu Zaļo un Zemnieku savienībai sākot ar 2014.gada 15.jūliju sakarā ar to, ka partiju apvienība bija pretlikumīgi izlietojusi valsts budžeta finansējumu 2012.gadā un lēmums ir stājies spēkā.