Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta finansējums

2010.gada 10.jūnijā 9.Saeima pieņēma grozījumus Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, paredzot no 2012.gada piešķirt valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām, par kurām Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi procenti vēlētāju – 0,71 eiro apmērā kalendārā gada laikā par katru iegūto balsi.

Saskaņā ar likumā noteikto kārtību valsts budžeta finansējums tiek piešķirts politiskajām partijām uz četriem gadiem – uz jaunievēlētās Saeimas pilnvaru laiku – no 2015.gada līdz 2018.gadam, veicot tā izmaksu četras reizes gadā – līdz 15.janvārim, 15.aprīlim, 15.jūlijam un 15.oktobrim.

Saskaņā ar 12.Saeimas vēlēšanu rezultātiem valsts budžeta finansējumu no 2015.gada ir tiesīgas saņemt sešas politiskās partijas un to apvienības – kopumā katru gadu 612 397,72 EUR apmērā. Izvērtējot saņemtos iesniegumus, atbilstoši 12.Saeimas vēlēšanās iegūto balsu skaitam Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir pieņēmis lēmumus par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu sešām politiskajām partijām un to apvienībām katru gadu šādā apmērā:

 • politiskā partija „„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija” – 149 019,77 EUR,
 • politiskā partija „Partija „VIENOTĪBA”” – 141 669,85 EUR,
 • politisko partiju apvienība „Zaļo un Zemnieku savienība” – 126 529,10 EUR,
 • politiskā partija „Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” – 107 612,57 EUR,
 • politiskā partija „No sirds Latvijai” – 44 389,91 EUR,
 • politisko partiju apvienība „Latvijas Reģionu Apvienība” – 43 176,52 EUR.

2015., 2016. un 2017.gadā politiskajām partijām un to apvienībām tika pārskaitīts valsts budžeta finansējums katru ceturksni šādā apmērā:

 • politiskā partija „„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija” – 37 254,94 EUR,
 • politiskā partija „Partija „VIENOTĪBA”” – 35 417,46 EUR,
 • politisko partiju apvienība „Zaļo un Zemnieku savienība” – 31 632,27 EUR,
 • politiskā partija „Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” – 26 903,14 EUR,
 • politiskā partija „No sirds Latvijai” – 11 097,47 EUR,
 • politisko partiju apvienība „Latvijas Reģionu Apvienība” – 10 794,13 EUR.

Konstatējot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7. 3pantā noteiktos apstākļus, kas nepieļauj turpmāku valsts budžeta finansējuma saņemšanu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks pieņēmis sekojošu lēmumu:

 • Pārtraukt valsts budžeta finansējuma izmaksu Partijai „VIENOTĪBA” sākot ar 2016.gada 15.oktobri, jo 2016.gada 6.oktobrī stājās spēkā KNAB priekšnieka 2015.gada 1.jūlija lēmums par Partijas „VIENOTĪBA” saukšanu pie administratīvās atbildības saistībā ar 2014.gada vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā nenorādītiem darījumiem vai ziedojumiem 57 142,35 euro apmērā, kuru kopsumma pārsniedz 100 minimālās mēnešalgas.

Piešķirto finansējumu politiskās partijas ir tiesīgas izlietot telpu īrei, sakaru un interneta pakalpojumiem, darba algām, zvērināta revidenta pakalpojumiem, pētniecības darbiem, aptaujām un konsultācijām, iedzīvotājiem paredzēto izglītošanas pasākumu organizēšanai, grāmatu, informatīvo materiālu izdošanai un izplatīšanai, kā arī politiskajai aģitācijai. Maksājumus par minētajiem pasākumiem partijām jāveic, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus no atsevišķa konta.

Pārskats par valsts budžeta finansējumu, kurā norāda naudas atlikumu gada sākumā un beigās, valsts budžeta finansējuma ieņēmumus un izlietojumu pa izdevumu veidiem gada laikā, ir jāpievieno gada pārskatam, ko politiskās partijas iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam katru gadu ne vēlāk kā līdz 31.martam.

Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē pārkāpumus saistībā ar valsts budžeta finansējuma izlietošanu, tā priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai partijai pretlikumīgi izlietotos valsts finanšu līdzekļus ieskaitīt valsts budžetā.

Saskaņā ar likumu politiskajai partijai var atteikt vai pārtraukt finansējuma izmaksu, ja tiek konstatēti sekojoši pārkāpumi un lēmums par soda piemērošanu ir stājies spēkā:

 • priekšvēlēšanu izdevumu apmēra pārsniegšana par vairāk nekā 10 procentiem;
 • gada pārskatos un deklarācijās nenorādīti darījumi vai ziedojumi, kuru kopsumma pārsniedz 100 minimālās mēnešalgas;
 • saskaņā ar Krimināllikumu ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis.

Apturēt valsts finansējuma izmaksu varēs arī tajos gadījumos, kad partijas darbība ir apturēta, partija nav iesniegusi gada pārskatu vai vēlēšanu deklarāciju vai pārkāpusi noteikumus par valsts budžeta finansējuma izlietošanu.
Tāpat valsts budžeta finansējuma izmaksa tiek pārtraukta gadījumos, kad partija izbeidz savu darbību vai tās darbība tiek aizliegta.

Saskaņā ar 2011.gada 6.oktobrī Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicētajiem 11.Saeimas vēlēšanu rezultātiem valsts budžeta finansējumu no 2012.gada līdz 2014.gadam bija tiesīgas saņemt sešas politiskās partijas un to apvienības –  kopumā katru gadu 629 368,22 EUR apmērā. Izvērtējot saņemtos iesniegumus, atbilstoši 11.Saeimas vēlēšanās iegūto balsu skaitam Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs bija pieņēmis lēmumus par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu sešām politiskajām partijām un to apvienībām katru gadu šādā apmērā:

 • politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs” – 184 923,53 EUR,
 • politiskā partija „Zatlera Reformu partija” (mainīts nosaukums uz „Reformu partija”) – 135 781,81 EUR,
 • politisko partiju apvienība „Partijas Jaunais laiks, partijas Pilsoniskā savienība un partijas Sabiedrība Citai Politikai apvienība” (mainīts nosaukums uz „Nacionālās VIENOTĪBAS apvienība”) – 122 767,51 EUR,
 • politisko partiju apvienība „Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” (mainīts nosaukums uz „Nacionālais bloks”) – 90 500,34 EUR,
 • politisko partiju apvienība „Zaļo un Zemnieku savienība” – 79 650,23 EUR un
 • politiskā partija „Šlesera Reformu partija LPP/LC” (mainīts nosaukums uz „Partija „LPP/LC””) – 15 744,79 EUR.

Konstatējot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7. 3 pantā noteiktos apstākļus, kas nepieļauj turpmāku valsts budžeta finansējuma saņemšanu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks pieņēmis sekojošus lēmumus:

 • 2012.gada janvārī pārtraukt valsts budžeta finansējuma izmaksu Partijai „LPP/LC” sākot ar 2012.gada 15.janvāri, jo tā ir izbeigusi savu darbību,
 • 2013.gada maijā  pārtraukt piešķirtā valsts budžeta finansējuma izmaksu Reformu partijai sākot ar 2013.gada 15.aprīli sakarā ar to, ka 2013.gada 12.aprīlī stājās spēkā KNAB priekšnieka 2012.gada 1.jūnija lēmums par Reformu partijas saukšanu pie administratīvās atbildības saistībā ar 2011.gada vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā nenorādītiem darījumiem 38 048 latu apmērā,
 • 2014.gada aprīlī pārtraukt piešķirtā valsts budžeta finansējuma izmaksu Nacionālajam blokam sākot ar 2014.gada 15.aprīli, jo tā ir izbeigusi savu darbību,
 • 2014.gada jūlijā pārtraukt piešķirtā valsts budžeta finansējuma izmaksu Zaļo un Zemnieku savienībai sākot ar 2014.gada 15.jūliju sakarā ar to, ka partiju apvienība bija pretlikumīgi izlietojusi valsts budžeta finansējumu 2012.gadā un lēmums ir stājies spēkā.

Laika periodā no 2012.gada līdz 2014.gadam politiskajām partijām un to apvienībām tika pārskaitīts valsts budžeta finansējums kopā 1 495 551,73 EUR šādā apmērā:

 • politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs” – 554 770,60 EUR,
 • politisko partiju apvienība „Partijas Jaunais laiks, partijas Pilsoniskā savienība un partijas Sabiedrība Citai Politikai apvienība” (mainīts nosaukums uz „Nacionālās VIENOTĪBAS apvienība”) – 368 302,55 EUR,
 • politisko partiju apvienība „Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” (mainīts nosaukums uz „Nacionālais bloks”) – 203 625,76 EUR,
 • politisko partiju apvienība „Zaļo un Zemnieku savienība” – 199 125,56 EUR,
 • politiskā partija „Zatlera Reformu partija” (mainīts nosaukums uz „Reformu partija”) – 169 727,26 EUR,
 • politiskā partija „Šlesera Reformu partija LPP/LC” (mainīts nosaukums uz „Partija „LPP/LC””) – 0 EUR.