Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Starptautiskā sadarbība

Ņemot vērā uzkrāto pieredzi un vēlmi attīstīties, KNAB aktīvi piedalās dažādos starptautisko un ārvalstu organizāciju rīkotajos pretkorupcijas pasākumos, iniciatīvās un diskusijās par pretkorupcijas jautājumiem.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs arī koordinē Līgumā Par Eiropas Padomes par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) nodibināšanu paredzēto saistību izpildi Latvijā.

GRECO mērķis ir uzlabot tās dalībvalstu spēju apkarot korupciju, dinamiska savstarpējā novērtējuma procesa un dalībvalstu spiediena ceļā, kontrolējot šo dalībvalstu pieņemto saistību izpildi.

Tuvākajā laikā KNAB plāno pievienoties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD).

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) ir 1961. gadā dibināta starpvaldību organizācija, kas apvieno 34 attīstītākās pasaules valstis, tai skaitā arī 21 ES dalībvalsti.

OECD galvenais mērķis ir veicināt demokrātijas un tirgus ekonomikas principu ievērošanu un izplatīšanu, sekmējot valstu ilgtspējīgu tautsaimniecisko attīstību globalizācijas apstākļos.

Vēlmi pievienoties OECD Latvija izteica 2000.gadā. Latvijas atbilstības novērtējumu Pretkorupcijas konvencijas prasībām OECD Pretkukuļošanas darba grupa uzsāka 2011.gada nogalē.

Tāpat KNAB regulāri organizē ārvalstu pārstāvju uzņemšanu Latvijā, lai dalītos savā un citu Latvijas iestāžu pieredzē korupcijas novēršanā un apkarošanā

KNAB dalība OECD Pretkukuļošanas darba grupā

17. Oktobris, 2017.

Šodien, 17.oktobrī, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jēkabs Straume piedalījās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas (Pretkukuļošanas darba grupa) plenārsēdē, kurā Latvijas delegācija Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieces Lailas Medinas vadībā ziņoja par paveikto attiecībā uz Otrās novērtēšanas fāzes ietvaros izteiktajām rekomendācijām.

KNAB priekšnieks J.Straume, uzrunājot klātesošos, informēja par īstenotajiem pasākumiem cīņā ar kukuļošanu, tai skaitā par KNAB spēju izmeklēt ārvalstu amatpersonu kukuļošanas gadījumus, kā arī par turpmākajiem prioritārajiem pasākumiem, īpašu uzmanību pievēršot vakanču aizpildīšanai un atalgojuma palielināšanai, kas arī bija viena no rekomendācijām.

OECD Pretkukuļošanas darba grupa sniedza savu vērtējumu par Latvijas progresu attiecībā uz rekomendāciju ieviešanu kukuļošanas apkarošanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Darba grupa atzinīgi novērtēja KNAB veikumu ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanā un novēršanā. Kopumā tika norādīts, ka kopš 2015.gada, kad tika pieņemts Otrās fāzes novērtējuma ziņojums, Latvija ir veikusi būtiskus pasākumus un no izteiktajām 44 rekomendācijām 26 ir izpildītas pilnībā, 13 izpildītas daļēji un 5 rekomendācijas nav izpildītas. Latvijas delegāciju OECD Pretkukuļošanas darba grupā pārstāvēja Tieslietu ministrijas, KNAB, Ģenerālprokuratūras, Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, kā arī un Latvijas pārstāvniecības OECD pārstāvji, t.sk. Latvijas vēstniece OECD.

Latvijai 2018.gada oktobra plenārsēdē būs jāsniedz ziņojums par noteiktu rekomendāciju izpildi, kuras šobrīd atzītas par daļēji izpildītām vai nav izpildītas, tai skaitā par trauksmes cēlēju aizsardzības likumprojekta virzību Saeimā, Latvijas spēju uzlabošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanā un kukuļošanas apkarošanā.

Attēlā (no kreisās puses):Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece OECD Ivita Burmistre un KNAB priekšnieks Jēkabs Straume

oecd_17.10.2017.jpg (108,97 KB)

KNAB priekšnieks Jēkabs Straume un Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Laila Medina

oecd2.jpg (152,42 KB)