Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Starpvalstu pretkorupcijas grupas GRECO Ceturtās novērtēšanas kārtas otrais atbilstības ziņojums

3. Jūnijs, 2019.

Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupa (GRECO – Groupe d’Etats contre la corruption) ir sniegusi Ceturtās novērtēšanas kārtas otro atbilstības ziņojumu par Latviju. Ziņojums tika pieņemts GRECO 82. plenārsēdē, kas norisinājās no šī gada 18. līdz 22. martam Strasbūrā.

GRECO Ceturtajā novērtēšanas kārtā dalībvalstīm bija jāizpilda Eiropas Padomes prasības par korupcijas novēršanu parlamenta deputātu, tiesnešu un prokuroru darbībā. Galvenie aplūkotie jautājumi korupcijas novēršanas jomā ir tiesnešu, prokuroru un parlamenta deputātu administratīvās imunitātes jautājumi, parlamenta deputātu komunikācija ar lobētājiem, ētikas kodeksi, to ievērošanas uzraudzības mehānismi, piemērojamā atbildība, kā arī ar interešu konflikta novēršanu saistītie jautājumi, ienākumu deklarēšanas sistēma un iesniegtās informācijas pārbaudes mehānismi. Šajā kārtā Latviju vērtēja eksperti no Igaunijas un Nīderlandes, kā arī pārstāvji no GRECO sekretariāta Strasbūrā.

Ceturtās novērtēšanas kārtas ziņojumā GRECO Latvijai sniedza 14 rekomendācijas. GRECO secina, ka Latvija ir izpildījusi deviņas no 14 Ceturtās novērtēšanas kārtas ziņojumā iekļautajām rekomendācijām, piecas rekomendācijas vēl jāievieš.

GRECO norāda, ka joprojām nav sasniegti apmierinoši rezultāti dažās galvenajās rekomendācijās, proti, nav izstrādāts tiesiskais regulējums par lobēšanas jautājumiem, Saeimā nav ieviesta konsultāciju sistēma par ētikas jautājumiem, kā arī mērķtiecīgāki pasākumi interešu konfliktu novēršanai Saeimas deputātu darbībā. Izskatīšanā atrodas atsevišķi likumprojekti, kuru mērķis ir uzlabot likumdošanas procesa caurskatāmību, kā arī palielināt parlamenta deputātu atbildību par ētikas pārkāpumiem, taču šie grozījumi vēl jāievieš praksē. GRECO atkārtoti rosina institūcijām veikt mērķtiecīgākas darbības šajā jomā.

Savukārt progresu GRECO konstatējis saistībā ar rekomendāciju ieviešanu tiesu sistēmā. Ir pieņemti vairāki tiesību aktu grozījumi, kuru mērķis ir paplašināt un stiprināt Tieslietu padomes kompetenci tiesnešu iecelšanā, tajā skaitā rajona tiesas priekšsēdētāju iecelšanā amatā un tiesnešu karjeras attīstībā, tādējādi ierobežojot izpildvaras un likumdevējvaras lomu šajos procesos. Ir ieviesti arī grozījumi (un papildu izmaiņas atrodas izskatīšanā), kas paredz pārskatīt disciplinārpārkāpumu noilguma termiņu attiecībā uz tiesnešu neatbilstošu rīcību. GRECO atzinīgi novērtē prokuratūras centienus veicināt nodarbināto izpratni par integritātes jautājumiem. Atlicis viens līdz šim neatrisināts jautājums, kas atrodas ieviešanas posmā: tiesnešu un prokuroru administratīvās imunitātes atcelšana.

Informācija par atlikušo piecu rekomendāciju izpildes progresu Latvijai jāsniedz līdz 2019. gada 31.decembrim.

GRECO darbības mērķis ir uzlabot tās dalībvalstu spēju novērst korupciju un dinamiska savstarpējā novērtējuma procesa ceļā kontrolēt pieņemto saistību izpildi. Ar GRECO novērtējuma ziņojumiem par Latviju var iepazīties Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) un GRECO tīmekļvietnēs.

Eiropas Padomes līgumam par GRECO nodibināšanu Latvija pievienojās 2000. gada 15. jūnijā, līgumā paredzēto saistību izpildi Latvijā koordinē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

GRECO Ceturtās novērtēšanas kārtas otrais atbilstības ziņojums pieejams šeit.