Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupa apstiprina Latvijas izpildītās rekomendācijas korupcijas novēršanas jomā

11. Janvāris, 2021.

Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupa (GRECO) noslēgusi Ceturto novērtēšanas kārtu par korupcijas novēršanu parlamenta deputātu, tiesnešu un prokuroru darbībā un apstiprinājusi, ka Latvija izpildījusi 11 no kopumā 14 izteiktajām rekomendācijām. Tāpat GRECO atzīst, ka Latvija pilnībā vai daļēji izpildījusi 14 no 17 Piektās novērtēšanas kārtas laikā izteiktajām rekomendācijām par korupcijas novēršanu augstākajās izpildvaras funkcijās un tiesībaizsardzības iestādēs.

GRECO 86. plenārsēdē, kas notika tiešsaistē no 2020. gada 26. līdz 29. oktobrim, izskatīja Latvijas institūciju paveikto, lai ieviestu rekomendācijas, kas izteiktas Ceturtās un Piektās novērtēšanas kārtas ietvaros. GRECO augstu novērtēja administratīvās imunitātes atcelšanu tiesnešiem un prokuroriem, kā rezultātā Latvija izpildījusi visas Ceturtās novērtēšanas kārtas rekomendācijas, kas skar tiesnešu un prokuroru darbību.

GRECO norādīja, ka Latvijai jāturpina darbs korupcijas novēršanā, kas skar Saeimas deputātus, rekomendējot atjaunot un papildināt ar vadlīnijām Saeimas deputātu Ētikas kodeksu, kā arī stiprināt Saeimas iekšējos integritātes mehānismus. Lai arī GRECO aizvadītajā plenārsēdē noslēdza Ceturto novērtēšanas kārtu, organizācija aicina Latviju arī turpmāk informēt par atlikušo rekomendāciju izpildi, tai skaitā arī par lobēšanas tiesību akta izstrādes gaitu Saeimā.

Pašlaik Latvijā turpinās darbs pie Piektās novērtēšanas kārtas, kurā padziļināti vērtēta korupcijas novēršana augstākajās izpildvaras funkcijās un tiesībaizsardzības iestādēs – Valsts policijā un Valsts robežsardzē. Kopš GRECO 2019. gada vasarā publiskotajām 17 rekomendācijām Latvija pašlaik pilnībā izpildījusi četras un daļēji izpildījusi desmit rekomendācijas. 

Ieviesto rekomendāciju rezultātā Valsts kanceleja pirmo reizi veica politisko amatpersonu integritātes risku analīzi un sagatavoja vadlīnijas sadarbībai starp politiskajām un profesionālajām amatpersonām, kā arī ministrijas savās oficiālajās tīmekļa vietnēs publicē informāciju par štata un ārštata padomniekiem, norādot, vai ieņemamais amats ir atalgots. Tāpat Valsts policija un Valsts robežsardze pēc izteiktajām rekomendācijām izstrādājušas un pieņēmušas jaunus Ētikas kodeksus un Ētikas komisiju nolikumus.

Informācija par turpmāko piektās novērtēšanas kārtas rekomendāciju izpildes progresu Latvijai jāsniedz līdz 2022. gada 30. aprīlim.

Latvija izsaka pateicību GRECO Sekretariāta pārstāvjiem un starptautiskajiem ekspertiem par ieguldīto darbu un sadarbību abu ziņojumu sagatavošanā.

GRECO darbības mērķis ir uzlabot Eiropas Padomes dalībvalstu spēju novērst korupciju un novērtējuma procesa ceļā kontrolēt pieņemto saistību izpildi. Ar GRECO novērtējuma ziņojumiem par Latviju var iepazīties Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un GRECO tīmekļvietnēs: https://www.coe.int/en/web/greco/-/latvia-publication-of-two-compliance-reports

Eiropas Padomes līgumam par GRECO nodibināšanu Latvija pievienojās 2000. gada 15. jūnijā. Līgumā paredzēto saistību izpildi Latvijā koordinē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.