Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Koncepcijas

Koncepcija par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās

7. Februāris, 2012.

Ministru kabineta 2012.gada 7.februāra sēdē tika apstiprināta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītās darba grupas izstrādātā koncepcija, kurā piedāvāti trīs risinājuma varianti un veicamie pasākumi korupcijas risku mazināšanai valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās.

Koncepcija "Publiskās pieejamības nodrošināšana informācijai par lobētājiem"

6. Decembris, 2011.

Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra sēdē tika apstiprināta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotā koncepcija par publiskās pieejamības nodrošināšanu informācijai par lobētājiem, atbalstot speciāla likuma izstrādāšanu.

Koncepcijas projekts „Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja statusu”

18. Jūnijs, 2010.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sagatavojis koncepcijas projektu par KNAB statusu, lai atbilstoši starptautiskajiem standartiem, ārvalstu praksei un likumā noteiktajām funkcijām stiprinātu pretkorupcijas iestādes neatkarību.

Sagatavotais koncepcijas projekts paredz stiprināt KNAB autonomiju, vienā no piedāvātajiem variantiem nemainot arī turpmāk KNAB atrašanos MK pārraudzībā un precizējot būtiskākos iestādes autonomai funkcionēšanai nepieciešamos nosacījumus, otrā – nosakot KNAB par neatkarīgu valsts iestādi un izņemot to no valdības padotības sistēmas.

Koncepcija "Par normatīvo regulējumu interešu konflikta novēršanai valsts amatpersonu darbībā"

8. Septembris, 2009.

Ministru kabinets 2009.gada 8.septembrī atbalstījis KNAB vadītās darba grupas izstrādāto koncepciju par normatīvā regulējuma pilnveidošanas iespējām attiecībā uz tām amatpersonām, kuras sniedz informāciju par koruptīviem nodarījumiem savās institūcijās.

Koncepcijas projekts paredz pastiprināt iestāžu vadītāju lomu koruptīvu nodarījumu novēršanā to vadītajās iestādēs un izveidot atbilstošu tiesiskās aizsardzības sistēmu tām amatpersonām, kas sniedz informāciju par citu amatpersonu pārkāpumiem. Darba grupa uzskata, ka preventīvo pasākumu īstenošana pašās valsts pārvaldes iestādēs un iestādes vadītāju kompetences paplašināšana koruptīvu nodarījumu novēršanā ļaus izvairīties no smagāku seku iestāšanās.

Politisko partiju finansēšanas koncepcija

6. Janvāris, 2009.

Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra sēdē apstiprināta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītās darba grupas izstrādātā Politisko partiju finansēšanas koncepcija, kuras mērķis piedāvāt vairākus risinājumus partiju finansēšanas sistēmas attīstībai Latvijā.

Valdība atbalstījusi koncepcijā piedāvāto trešo risinājuma variantu, kas paredz pilnveidot spēkā esošos normatīvos aktus, piešķirt valsts finansējumu partijām aģitācijai un ikdienas izdevumiem, kā arī noteikt kriminālatbildību, administratīvo atbildību un finansiāla rakstura sankcijas par pretlikumīgu valsts finansējuma izmantošanu.

Koncepcija par lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamību Latvijā

21. Jūlijs, 2008.

Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija sēdē apstiprināta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītās darba grupas izstrādātā koncepcija "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā", atbalstot trešo risinājuma variantu (Valsts sekretāru sanāksmē izsludināta 2007.gada 29.martā).

Koncepcija par fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošanu

20. Septembris, 2005.

Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra sēdē apstiprināta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotā koncepcija "Par fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošanu", kuras ieviešana veicinās fizisko personu ienākumu gūšanas un mantiskā stāvokļa efektīvu kontroli.