Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Koncepcijas

Koncepcija par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās

7. Februāris, 2012.

Ministru kabineta 2012.gada 7.februāra sēdē tika apstiprināta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītās darba grupas izstrādātā koncepcija, kurā piedāvāti trīs risinājuma varianti un veicamie pasākumi korupcijas risku mazināšanai valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās.

Koncepcijā ir identificēti izplatītākie korupcijas riski un analizēti korupcijas izplatību ietekmējošie apstākļi - sociālekonomiskie, politiskie, funkcionālie. Darba grupa ir secinājusi, ka galvenās ekonomiskās lejupslīdes laikā aktualizējušās problēmas saistībā ar korupciju ir publiskajā pārvaldē nodarbināto atlīdzības un piešķirto pilnvaru nesamērīgums, sociālekonomiskajām izmaiņām neatbilstošās administratīvās procedūras un sodu politika, iekšējās kontroles vājums institūcijās un ārējās kontroles trūkumi.

Pirmais risinājuma variants vērsts uz iekšējās un ārējās kontroles stiprināšanu ar mērķi izslēgt iespēju veikt koruptīvas darbības, t.sk. uz institūciju vadītāju atbildības palielināšanu. Otrā varianta mērķis ir radīt priekšnoteikumus, lai nodrošinātu godprātīgu un kompetentu darbinieku sastāvu ar augstu paškontroles līmeni, mazinot vai pārtraucot kontroles veikšanu. Trešais variants paredz institūcijām īstenot noteiktu minimālo korupcijas kontroles pasākumu kopumu, bet attiecībā uz pārējiem izvēlēties, kurš korupcijas kontroles pasākumu virziens tām būs prioritārs, ņemot vērā darba specifiku, personāla apsvērumus un līdzšinējo pieredzi.

Darba grupa koncepcijas projekta sagatavošanai tika izveidota ar Ministru prezidenta 2010.gada 6.janvāra rīkojumu Nr.6 "Par darba grupu koncepcijas projekta izstrādei par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās" un tajā piedalījās pārstāvji no Finanšu, Tieslietu un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, kā arī Valsts kancelejas, Latvijas Pašvaldību savienības, biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja.

Koncepcija par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās

Koncepcijas kopsavilkums

Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojums Nr.72 "Par Koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās"

Plašāka informācija - "Ministru kabinets atbalsta obligātu pretkorupcijas pasākumu ieviešanu visās valsts un pašvaldību institūcijās"