Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Tiesību aktu projekti

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

10. Oktobris, 2012.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir sagatavojis normatīvo aktu projektus, kas precizē definējumu rīcībai ar valsts mantu un finanšu līdzekļiem, kā arī kritērijus valsts amatpersonas statusa attiecināšanai uz personām, kuras pilda amata pienākumus ārpus valsts un pašvaldību institūcijām, bet kurām ir deleģēti noteikti valsts pārvaldes uzdevumi vai dotas tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem.

Likumprojekts sagatavots saskaņā ar 2011.gada 20.decembrī Ministru kabineta atbalstīto informatīvo ziņojumu "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu". Atbilstoši valdības nolemtajam Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam jāsagatavo likumprojekti par grozījumiem likumos "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu".

Likumprojekts tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2012.gada 23.februārī un pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā.

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

Likumprojekta anotācija