Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Tiesību aktu projekti

Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likums

21. Jūlijs, 2008.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs iesniedzis atkārtoti izskatīšanai Ministru kabineta komitejā Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likumprojektu, kura mērķis ieviest skaidru regulējumu valsts un pašvaldības mantas iznomāšanā (pēdējo reizi skatīts 2008.gada 21.jūlijā).

Likumprojekts nav atbalstīts un turpmāk atbildīgā par likumprojekta izstrādi un virzību ir Finanšu ministrija, kurai uzdots trīs mēnešu laikā, ņemot vērā, ka pamatā atbalstīta likumprojekta I.nodaļa, kopīgi ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju precizēt likumprojektu un iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē (Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts 2005.gada 21.jūlijā).

Grozījumi Krimināllikumā un Administratīvo pārkāpumu kodeksā

18. Marts, 2008.

Ministru kabineta 2008.gada 18.marta sēdē akceptēti KNAB sagatavotie Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumi, lai pilnveidotu atbildību par politisko organizāciju (partiju) finansēšanas pārkāpumiem (pieņemti Saeimā un spēkā stāsies 2009.gada 21.janvārī).

Vienlaikus izskatīšanai Ministru kabinetā ir iesniegti arī Krimināllikuma grozījumi, kuru mērķis ir paplašināt kriminālatbildības saturu par pārkāpumiem partiju finansēšanas jomā, veidojot tādu vienotu administratīvās atbildības un kriminālatbildības sistēmu, kāda tā ir tradicionāli citās jomās un nozarēs, proti, par mazākiem pārkāpumiem noteikta administratīvā atbildība, bet par smagākiem – kriminālatbildība.

Vēlētāju apvienību finansēšanas likums

4. Aprīlis, 2006.

Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa sēdē akceptētI KNAB sagatavotie normatīvo aktu projekti, lai likumdošanā regulētu vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumus, tādējādi novēršot nevienlīdzību starp partijām un vēlētāju apvienībām pašvaldību vēlēšanām (Saeimā pieņemti 1.lasījumā 2006.gada 14.decembrī).

Vēlētāju apvienību finansēšanas likumprojektā noteikta kārtība, kādā tiek finansētas vēlētāju apvienības (finansēšanas avoti, ierobežojumi, atbildība) un kādā tās atskaitās par saņemto un izlietoto finansējumu, kā arī valsts institūciju kompetence minētās jomas kontrolē. Savukārt grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā nosaka KNAB kompetenci vēlētāju apvienību finansiālās darbības kontrolē, t.sk. tiesības saukt vainīgās personas pie administratīvās atbildības un uzdot vēlētāju apvienībām atmaksāt pretlikumīgi saņemtos ziedojumus.

ANO Pretkorupcijas konvencija

1. Decembris, 2005.

Latvija uzsākusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas parakstīšanas un ratifikācijas procesu - 2004.gada 25.novembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts par pievienošanos Konvencijai un Ministru kabinets to atbalstīja 2005.gada 12.aprīlī (likums spēkā no 2005.gada 1.decembra). ANO Pretkorupcijas konvenciju Latvijas pārstāvis parakstīja 2005.gada 19.maijā ANO galvenajā mītnē. Konvencija stāsies spēkā 2005.gada 14.decembrī. Patlaban to ir parakstījušas 133 un ratificējušas - 32 valstis.

Grozījumu projekts likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

23. Septembris, 2004.

Lai maksimāli novērstu neprecizitātes likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un dažādas likuma normu interpretācijas iespējas, KNAB sagatavojis grozījumu projektu, kas paredz vairāku likumā lietoto terminu precizējumu, piemēram, precizēts jēdziena "amats" skaidrojums, paplašināts jēdziena "darījuma partneri" skaidrojums.

Projekts papildināts ar jauniem terminiem, piemēram, tiek skaidrots jēdziens "pedagoģiskais darbs" un "radošais darbs", jo pēdējo neviens normatīvais akts neskaidro. Likumprojekts paredz arī paplašināt valsts amatpersonu loku, kā arī radinieku loku.

KNAB sagatavotais grozījumu projekts iesniegts izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2004.gada 23.septembrī.