Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Tiesību aktu projekti

ANO Pretkorupcijas konvencija

1. Decembris, 2005.

Latvija uzsākusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas parakstīšanas un ratifikācijas procesu - 2004.gada 25.novembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts par pievienošanos Konvencijai un Ministru kabinets to atbalstīja 2005.gada 12.aprīlī (likums spēkā no 2005.gada 1.decembra). ANO Pretkorupcijas konvenciju Latvijas pārstāvis parakstīja 2005.gada 19.maijā ANO galvenajā mītnē. Konvencija stāsies spēkā 2005.gada 14.decembrī. Patlaban to ir parakstījušas 133 un ratificējušas - 32 valstis.

Grozījumu projekts likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

23. Septembris, 2004.

Lai maksimāli novērstu neprecizitātes likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un dažādas likuma normu interpretācijas iespējas, KNAB sagatavojis grozījumu projektu, kas paredz vairāku likumā lietoto terminu precizējumu, piemēram, precizēts jēdziena "amats" skaidrojums, paplašināts jēdziena "darījuma partneri" skaidrojums.

Projekts papildināts ar jauniem terminiem, piemēram, tiek skaidrots jēdziens "pedagoģiskais darbs" un "radošais darbs", jo pēdējo neviens normatīvais akts neskaidro. Likumprojekts paredz arī paplašināt valsts amatpersonu loku, kā arī radinieku loku.

KNAB sagatavotais grozījumu projekts iesniegts izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2004.gada 23.septembrī.