Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Tiesību aktu projekti

Lobēšanas atklātības likumprojekts

13. Janvāris, 2014.

Saskaņā ar Ministru kabineta doto uzdevumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir izstrādājis Lobēšanas atklātības likumprojektu, kura mērķis līdzsvarot dažādu sabiedrības grupu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visām ieinteresētajām pusēm iesaistīties lobēšanā, vienlaikus mazinot atsevišķu ekonomiski spēcīgāko lobētāju grupu priekšrocības panākt sev labvēlīgu lēmumu pieņemšanu.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma persona iesniedz informāciju par tās ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem"

11. Jūnijs, 2013.

Ministru kabineta 2013.gada 11.jūnija sēdē ir pieņemts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts, kas nosaka informācijas apjomu un tās iesniegšanas kārtību, lai nodrošinātu nepieciešamās informācijas saņemšanu, pārbaudot politiskajām partijām veikto ziedojumu un iemaksāto biedru naudu atbilstību Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums”

21. Maijs, 2013.

Ministru kabineta 2013.gada 21.maijā sēdē ir pieņemts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotais MK noteikumu projekts, kas nosaka kārtību, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums, ņemot vērā likumā "Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā" doto deleģējumu Ministru kabinetam šo kārtību attiecināt arī uz diplomātiskajām dāvanām.

Grozījumu projekts Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumos Nr.326 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs"

17. Janvāris, 2013.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sagatavojis grozījumu projektu Ministru kabineta noteikumos par iekšējās kontroles sistēmu, lai tiešās pārvaldes iestādēs mazinātu korupcijas riskus un to novēršanai noteiktu visās iestādēs obligāti veicamus kontroles pasākumus.

Grozījumu projekts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

6. Decembris, 2012.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sagatvojis Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumu projektu, kas precizēs administratīvo atbildību par pārkāpumiem politisko partiju finansēšanā, aģitācijas veikšanā priekšvēlēšanu periodā, kā arī pirms tautas nobalsošanas, par likumu ierosināšanu vai par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu.

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

10. Oktobris, 2012.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir sagatavojis normatīvo aktu projektus, kas precizē definējumu rīcībai ar valsts mantu un finanšu līdzekļiem, kā arī kritērijus valsts amatpersonas statusa attiecināšanai uz personām, kuras pilda amata pienākumus ārpus valsts un pašvaldību institūcijām, bet kurām ir deleģēti noteikti valsts pārvaldes uzdevumi vai dotas tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem.