Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Tiesību aktu projekti

Ministru kabineta noteikumi "Kārtība, kādā pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma personas iesniedz informāciju par tās ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem"

15. Novembris, 2010.

Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra sēdē ir apstiprināti Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotie MK noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā partijām ziedojumus veikušās personas iesniedz informāciju par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem.

Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un Administratīvo pārkāpumu kodeksā

24. Augusts, 2010.

Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta sēdē ir atbalstīti Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotie grozījumu projekti normatīvajos aktos, lai pilnveidotu pretkorupcijas pasākumu īstenošanu valsts pārvaldes iestādēs un paplašinātu vadītāju kompetenci koruptīvu nodarījumu novēršanā.

Grozījumi normatīvajos aktos saistībā ar informācijas publiskošanu par valsts amatpersonām, kas izdarījušas pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā

6. Janvāris, 2010.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sagatavojis grozījumu projektus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu publisku pieejamību informācijai par amatpersonām, kas izdarījušas administratīvos pārkāpumus, un tām tām piemērotajiem sodiem.

Lai nodrošinātu valsts amatpersonu darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā, sagatavotie likumprojekti paredz KNAB un citām kompetentām iestādēm tiesības informēt sabiedrību par jebkuru amatpersonu, kas izdarījusi administratīvu pārkāpumu interešu konflikta novēršanas jomā. Šādas informācijas publiska pieejamība ļautu sabiedrībai novērtēt konkrētu amatpersonu rīcību un veicinātu sabiedrības uzticēšanos valsts un pašvaldību institūcijām.

Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""

24. Novembris, 2009.

Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdē tiks skatīts KNAB sagatavotais MK noteikumu grozījumu projekts, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespējas iegūt informāciju par valstisku lēmumu pieņemšanu atsevišķu personu vai to grupu interesēs.

Ministru kabineta ētikas kodeksa projekts

19. Novembris, 2009.

Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sagatavojis MK ētikas kodeksa projektu, kurā noteikti ētikas principi, uz kuriem balstīta ministru darbība. Kodeksa mērķis ir veicināt Ministru kabineta vienotību, atklātību un darbību sabiedrības interesēs, sniedzot ieteikumus vēlamai ministra rīcībai, lai sekmētu iedzīvotāju uzticēšanos valsts pārvaldei.

Grozījumi Saeimas kārtības rullī

3. Novembris, 2009.

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra sēdē tiks skatīti KNAB sagatavotie grozījumi Saeimas kārtības rullī, kuru mērķis nodrošināt informācijas atklātību par Saeimas deputātu iesniegto priekšlikumu pamatojumu un to gatavošanas gaitā notikušajām konsultācijām.

Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā

22. Oktobris, 2009.

KNAB ir sagatavojis likumprojektu saistībā ar nepieciešamajiem grozījumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, lai precizētu tā funkcijas korupcijas novēršanā un biroja amatpersonu darba tiesiskās attiecības.

Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"

20. Oktobris, 2009.

Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra sēdē ir atbalstīti KNAB sagatavotie grozījumi likumā "Par pašvaldībām", kuru mērķis nodrošināt informācijas atklātību par sabiedrībai nozīmīgākajiem pašvaldību saistošo noteikumu projektiem.

Grozījumi Krimināllikumā

2. Jūnijs, 2009.

Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija sēdē atbalstīts Krimināllikuma grozījumu projekts, kas paredz kriminalizēt prettiesiskas darbības saistībā ar partiju finansēšanas pārkāpumiem lielā apmērā.

Likumprojekts paredz ieviest kriminālatbildību par finanšu līdzekļu vai mantas dāvināšanu (ziedošanu) lielā apmērā, pārsniedzot atļauto apmēru vai bez pārskaitījuma attiecīgās partijas bankas kontā. Paredzēts noteikt kriminālatbildību arī tām personām, kas pieņēmušas minētos ziedojumus, kā arī personām, kas pieprasījušas veikt partijas nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā.

Grozījumi normatīvajos aktos, kas izstrādāti saskaņā ar koncepciju "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā"

29. Janvāris, 2009.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir sagatavojis normatīvo aktu projektus, kas regulē informācijas par lobēšanas aktivitātēm publisko pieejamību un precizē aizliegtās tirgošanās ar ietekmi regulējumu Krimināllikumā.

Grozījumi sešos normatīvajos aktos 2009.gada 29. janvārī izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē.