Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Tiesību aktu projekti

Grozījumu projekts Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumos Nr.326 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs"

17. Janvāris, 2013.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sagatavojis grozījumu projektu Ministru kabineta noteikumos par iekšējās kontroles sistēmu, lai tiešās pārvaldes iestādēs mazinātu korupcijas riskus un to novēršanai noteiktu visās iestādēs obligāti veicamus kontroles pasākumus.

Grozījumu projekts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

6. Decembris, 2012.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sagatvojis Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumu projektu, kas precizēs administratīvo atbildību par pārkāpumiem politisko partiju finansēšanā, aģitācijas veikšanā priekšvēlēšanu periodā, kā arī pirms tautas nobalsošanas, par likumu ierosināšanu vai par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu.

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

10. Oktobris, 2012.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir sagatavojis normatīvo aktu projektus, kas precizē definējumu rīcībai ar valsts mantu un finanšu līdzekļiem, kā arī kritērijus valsts amatpersonas statusa attiecināšanai uz personām, kuras pilda amata pienākumus ārpus valsts un pašvaldību institūcijām, bet kurām ir deleģēti noteikti valsts pārvaldes uzdevumi vai dotas tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem.

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"

31. Jūlijs, 2012.

Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija sēdē ir atbalstīts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotais grozījumu projekts likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu", kas precizē definējumu rīcībai ar valsts mantu un finanšu līdzekļiem.

Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā

28. Novembris, 2011.

Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdē tiks skatīti saskaņā ar Ministru prezidenta uzdevumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotais grozījumu projekts Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā.

Likumprojekts nosaka ziedotāju un biedru naudu maksātāju tiesības pierādīt partijām veikto iemaksu likumīgo izcelsmi, kā arī paredz to atmaksu valsts budžetā, ja nav iespējams pierādīt to likumisko izcelsmi. Likumprojektam ir būtiska nozīme ēnu ekonomikas apkarošanā un prettiesiski iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanas novēršanā.

Ministru kabineta noteikumi "Par Līgumu par Starptautiskās pretkorupcijas akadēmijas kā starptautiskas organizācijas izveidi"

30. Septembris, 2011.

Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra sēdē ir pieņemti Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotie MK noteikumi, kas paredz Latvijas pievienošanos Līgumam par Starptautiskās pretkorupcijas akadēmijas kā starptautiskas organizācijas izveidi, tādā veidā radot juridisku pamatu Latvijas dalībai Starptautiskās pretkorupcijas akadēmijas īstenotajos pasākumos.

Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmā 2009. – 2013.gadam

11. Augusts, 2011.

Rīkojuma projekts „Par grozījumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmā 2009. – 2013.gadam” izstrādāts, pamatojieties uz Ministru kabineta 2009.gada 24.septembra rīkojuma Nr.654 "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmu 2009.–2013.gadam" 5.punktā noteikto – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam aktualizēt programmas uzdevumus līdz 2011.gada 1.septembrim.

Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā

29. Marts, 2011.

Ministru kabineta 2011.gada 29.marta sēdē ir atbalstīts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotais grozījumu projekts Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, precizējot pienākumus un tiesības tām fiziskām personām, kuras ir veikušas dāvinājumus (ziedojumus) vai iemaksājušas biedru naudu un iestāšanās naudu.

KNAB sagatavojis likumu grozījumus, kas saistīti ar KNAB un VID kompetences sadalījumu valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudēs

9. Februāris, 2011.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sagatavojis nepieciešamos normatīvo aktu projektus, lai no 2012.gada KNAB nodrošinātu valsts amatpersonu deklarācijās norādīto ziņu patiesuma pārbaudes. Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz, ka administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana un administratīvos sodu uzlikšana valsts amatpersonām par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonas deklarācijā ir KNAB kompetencē.

Ministru kabineta noteikumi "Kārtība, kādā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs publicē politisko organizāciju (partiju) gada pārskatus, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas, ziņojumus par dāvinājumiem (ziedojumiem) un ziņojumus par biedru iestāšanās naudu un biedru naudu"

15. Novembris, 2010.

Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra sēdē ir apstiprināti Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotie MK noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā partijas iesniedz un KNAB publisko informāciju par partiju saņemtajām iestāšanās naudām un biedru naudām.