Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Pamatnostādnes

Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas izstrādāts saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka KNAB izstrādā korupcijas novēršanas un apkarošanas stratēģiju un valsts programmu, kuru apstiprina Ministru kabinets. Pamatnostādnes nodrošina pēctecību iepriekšējā plānošanas periodā apstiprinātajiem dokumentiem "Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2009. - 2013.gadam".

Ministru kabineta 2015.gada 16.jūlijā rīkojums Nr.393 Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam

Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2009.-2013.gadam ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments un tas ir turpinājums iepriekšējā plānošanas periodā apstiprinātajai Korupcijas novēršanas un apkarošanas stratēģijai 2004.-2008.gadam.
Pamatnostādnēs noteikti Latvijas pretkorupcijas politikas mērķi un rīcības virzieni turpmākajiem pieciem gadiem, lai panāktu valsts amatpersonu efektīvu un tiesisku darbību sabiedrības interesēs.

Pamatnostādnes apstiprinātas Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdē.
Ministru kabineta 2009.gada 21.maija rīkojums Nr.326 Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2009.-2013.gadam

Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma ir izstrādāta Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu īstenošanai un tajā noteikti rīcības virzieni, galvenie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā nākamajos piecos gados.

Programma apstiprināta Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra sēdē.
Ministru kabineta 2009.gada 24.septembra rīkojums Nr.654 Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmu 2009.-2013.gadam

___________________

*) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.septembra rīkojumu Nr.654 " Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmu 2009. – 2013.gadam" pārskata veidā ir apkopojis valsts pārvaldes iestāžu iesniegtās atskaites par Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmas 2009. – 2013.gadam izpildi laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim:

Attīstības plānošanas dokumentus skatiet sadaļā Tiesību akti > Attīstības plānošanas dokumenti > Koncepcijas