Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Informatīvie ziņojumi

Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts ieņēmumu dienesta kompetences sadalījumu saistībā ar valsts amatpersonu deklarācijās sniegto ziņu patiesuma pārbaudi"

11. Oktobris, 2010.

Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra sēdē ir izskatīts un pieņemts zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītās darba grupas sagatavotais informatīvais ziņojums par iespējām precizēt KNAB un Valsts ieņēmumu dienesta kompetences sadalījumu saistībā ar valsts amatpersonu deklarācijās sniegto ziņu patiesuma pārbaudi, kā arī par nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem saistībā ar iespējamām izmaiņām kompetences sadalījumā.

Informatīvais ziņojums "Par administratīvā soda uzlikšanas termiņa pagarināšanu par pārkāpumiem, kas saistīti ar politisko partiju finansēšanu"

28. Maijs, 2010.

Lai nodrošinātu likumā noteikto sankciju efektīvu piemērošanu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sagatavojis informatīvo ziņojumu, vēršot uzmanību uz normatīvo aktu nepilnībām, kuru dēļ sarežģītās administratīvā pārkāpuma lietās nav iespējams uzlikt administratīvo sodu par partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem saistībā ar noilguma iestāšanos.

Informatīvais ziņojums ”Par koncepcijas „Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā” ieviešanas gaitu”

7. Jūlijs, 2009.

2009.gada 7.jūlija Ministru kabinets izskatīja KNAB sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par koncepcijas "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā" ieviešanas gaitu", nosakot turpmākos uzdevumus:

Informatīvais ziņojums saistībā ar ES Korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīklu ieviešanu

30. Jūnijs, 2009.

Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija sēdē izskatīts KNAB sagatavotais informatīvais ziņojums saistībā ar 2008.gada 24.oktobrī pieņemto Eiropas Savienības Padomes lēmumu par korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīklu, kura uzdevumi ir veicināt informācijas apmaiņu par efektīviem pasākumiem un pieredzi korupcijas novēršanā un apkarošanā un izveidot un uzturēt kontaktus starp iestādēm un institūcijām dalībvalstīs, kuru uzdevums ir novērst un apkarot korupciju.

Lai ieviestu ES Padomes lēmumu, Ministru kabinets noteicis, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir Eiropas Savienības Korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīkla dalībnieks.

Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem pasākumiem Starpvalstu pretkorupcijas grupas (GRECO) rekomendāciju izpildei"

2. Jūnijs, 2009.

Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija sēdē pieņemts zināšanai KNAB sagatavotais informatīvais ziņojums, kas paredz nepieciešamos pasākumus Starpvalstu pretkorupcijas grupas (GRECO) rekomendāciju izpildei. 2008.gada 10.oktobrī GRECO plenārsēdē tika pieņemti divi trešās kārtas novērtēšanas ziņojumi par Latviju - "Kriminālatbildība par koruptīviem noziedzīgiem nodarījumiem" un "Politisko partiju finansēšanas atklātums", kuros Latvijai sniegtas vairākas rekomendācijas. Pārskats par rekomendāciju izpildi Latvijai jāiesniedz GRECO līdz 2010.gada 30.aprīlim.

Informatīvais ziņojums "Par finanšu kontroles nodrošināšanu valsts un pašvaldību iestādēs"

22. Aprīlis, 2008.

Ministru kabineta 2008.gada 22.aprīļa sēdē izskatīts KNAB sagatavotais informatīvais ziņojums "Par finanšu kontroles nodrošināšanu valsts un pašvaldību iestādēs", kura mērķis ir informēt Ministru kabinetu par nepieciešamību izvērtēt iespējas uzlabot finanšu līdzekļu un mantas izlietošanas kontroli.

Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts ieņēmumu dienesta īstenotajām funkcijām saistībā ar valsts amatpersonu deklarācijām"

11. Marts, 2008.

Ministru kabinets 2008.gada 11.marta sēdē pieņēma zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts ieņēmumu dienesta sniegto viedokli.

Informatīvais ziņojums "Par ārzonu, zemu nodokļu un beznodokļu valstīs reģistrēto uzņēmumu darbības Latvijā tiesiskā regulējuma uzlabošanu"

29. Janvāris, 2008.

Ministru kabineta 2008.gada 29.janvāra sēdē ir pieņemts zināšanai KNAB sagatavotais informatīvais ziņojums par ārzonās reģistrēto uzņēmumu darbības Latvijā tiesiskā regulējuma uzlabošanu, kurā tiek piedāvāti vairāki iespējamie risinājumi, lai novērstu ārzonās, zemu nodokļu un beznodokļu valstīs reģistrēto uzņēmumu izmantošanu nelikumīgās darbībās Latvijā.