Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana

KNAB funkcijas korupcijas apkarošanā

Birojs korupcijas apkarošanā pilda šādas funkcijas:

 • likumā noteiktajos gadījumos sauc valsts amatpersonas pie administratīvās atbildības un piemēro sodus par administratīviem pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā;
 • veic izmeklēšanu un operatīvo darbību, lai atklātu Krimināllikumā paredzētos noziedzīgos nodarījumus valsts institūciju dienestā, ja tie ir saistīti ar korupciju;
 • veic izmeklēšanu un operatīvo darbību, lai atklātu Krimināllikumā paredzētos noziedzīgos nodarījumus, ja tie saistīti ar politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumu un ja saskaņā ar likumu tie nav valsts drošības iestāžu kompetencē.

Korupcijas apkarošana ir cīņa ar koruptīvo noziedzīgo nodarījumu sekām, kad noziedzīgais nodarījums jau ir noticis. Ar apkarošanu tiek saprasta nodarījumu izmeklēšana, krimināllietu ierosināšana un vainīgo personu saukšana pie kriminālatbildības un administratīvās atbildības.

Birojs ir izmeklēšanas iestāde un operatīvās darbības subjekts. Ar likumu noteiktajiem citiem operatīvās darbības subjektiem ir pienākums pēc Biroja pieprasījuma nodrošināt Biroja funkciju izpildei nepieciešamo operatīvās darbības pasākumu veikšanu sevišķajā veidā.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetencē ietilpst šādu noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšana:

 • Dienesta pilnvaru pārsniegšana
 • Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana
 • Valsts amatpersonas bezdarbība
 • Kukuļņemšana
 • Kukuļa piesavināšanās
 • Starpniecība kukuļošanā
 • Kukuļdošana
 • Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšana
 • Neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos
 • Tirgošanās ar ietekmi
 • Prettiesiska labumu pieprasīšana un pieņemšana
 • Dienesta viltojums (mantkārīgā nolūkā)
 • Nepatiess dienesta ziņojums
 • Neizpaužamu ziņu izpaušana
 • Neizpaužamu ziņu izpaušana pēc amata atstāšanas

ROKASGRĀMATA RĪCĪBAI AR MANTU KRIMINĀLPROCESĀ

KNAB darbs “Latvenergo” lietas izmeklēšanā rezultējies ar reāliem cietumsodiem

18. Oktobris, 2019.

Vakar, 17.oktobrī, Augstākajā tiesā ar notiesājošu spriedumu noslēdzās vairākus gadus ilgusī tiesvedība vienā no tā sauktajām “Latvenergo” kukuļņemšanas lietām. Tiesa bijušajam uzņēmuma “Latvenergo” viceprezidentam Aigaram Meļko, bijušajam ražošanas direktoram Gunāram Cvetkovam un uzņēmuma "Energy Consulting" vadītājam Andrejam Livanovičam piesprieda reālus cietumsodus.

“Latvenergo” kukuļņemšanas lieta ir viena no apjomīgākajām KNAB vēsturē. Tā dēvēto “Latvenergo” amatpersonu krimināllietu, kas savulaik izraisīja plašu rezonansi sabiedrībā, KNAB uzsāka 2010.gadā. Tā paša gada vasarā birojs veica vērienīgas kratīšanas un aizturēja vairākas amatpersonas, tostarp "Latvenergo" prezidentu  un viņa vietnieku.

KNAB 2013.gadā no krimināllietas izdalīja šonedēļ Augstākajā tiesā pabeigto lietu. 2017.gada 20.jūnijā Ģenerālprokuratūra krimināllietu nosūtīja Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai. Šajā kriminālprocesā apsūdzības celtas par dažādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu saistībā ar laika periodā no 2004.gada 8.jūnija līdz 2010.gada 3.martam Rīgas Otrās termoelektrocentrāles abās kārtās notikušo iepirkumu procedūru rezultātā noslēgtajiem līgumiem. Kopumā lietā apsūdzētas 12 personas, uzsākti 10 procesi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu dažādām juridiskajām personām, par noziedzīgu atzīta manta vairāk nekā viena miljona apmērā – nauda dažādās valūtās un nekustamie īpašumi.

“Latvenergo” krimināllieta KNAB un Latvijas tiesībsargājošo institūciju vēsturē ieies ne tikai ar lietas milzīgo apjomu un sarežģītību, bet arī ar to, ka lietas izmeklēšanai tika izmantots tajā laikā salīdzinoši jauns starpvalstu sadarbības veids – izveidota kopējās izmeklēšanas grupa. Kopējās izmeklēšanas grupa ir viens no starptautiskās sadarbības veidiem kriminālprocesā, izmeklējot transnacionālus organizētus noziedzīgus nodarījumus.

“Latvenergo” krimināllieta zīmīga arī ar to, ka tieši no KNAB izmeklētāju iegūtajiem faktiem Konkurences padome uzsāka pirmā lielākā karteļa izmeklēšanu, kurā bija iesaistīti 26 energobūvniecības uzņēmumi. “Latvenergo” kriminālprocesa laikā iegūtos faktus KNAB izmeklētāji nosūtīja Konkurences padomei. Veicot izmeklēšanu savas kompetences ietvaros, Konkurences padome 2013.gada jūnijā pieņēma lēmumu par konkurences kropļošanu un cenu sadārdzināšanu kopumā vairāk nekā 300 iepirkumos un sodīja 26 uzņēmumus ar naudas sodu kopumā vairāk nekā 2,8 miljonu eiro apmērā.

“Latvenergo” krimināllietas ietvaros izvērtēta divu ārvalsts juridisko personu atbildība, piemērojot piespiedu ietekmēšanas līdzekļus – naudas piedziņu 1,6 miljonu eiro un 850 tūkstošu latu (1,2 miljoni eiro) apmērā.

Krimināllietas vadošā izmeklētāja, šobrīd KNAB Kriminālprocesuālo izmeklēšanu pārvaldes priekšnieces pienākumu izpildītāja Anda Rumjanceva atzīst, ka jūtas gandarīta par notiesājošo spriedumu un saka paldies gan savai komandai, gan uzraugošajiem prokuroriem. A.Rumjanceva uzsver, ka, pateicoties izmeklētāju un operatīvo darbinieku kopīgam, pašaizliedzīgam darbam un prokuratūras aktīvai līdzdalībai, ir izdevies apjomīgo un sarežģīto lietu novest līdz taisnīgam krimināltiesiskam noregulējumam. Proti, koruptīvās attiecībās iesaistītās personas tiesa ir atzinusi par vainīgām noziegumu izdarīšanā un piespriedusi tām reālus cietumsodus.

Tā dēvētā “Latvenergo” pamata krimināllieta patlaban tiek skatīta pirmās instances tiesā.