Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB izglītošanas pasākumi 2017. gada pirmajā pusgadā

19. Jūnijs, 2017.

Viena no KNAB funkcijām korupcijas novēršanas jomā ir izglītot sabiedrību tiesību un ētikas jomā. 

KNAB nodrošina bezmaksas izglītošanas pasākumus, skaidrojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normu prasības, korupcijas cēloņus, sekas un izpausmes formas, pilnveidojot valsts amatpersonu zināšanas par korupcijas riskiem un to novēršanu, sniedzot rekomendācijas institūcijām ētikas un iekšējo pretkorupcijas pasākumu īstenošanai,  kā arī citiem aktuāliem korupcijas novēršanas jautājumiem.

2017.gada pirmajā pusgadā notikuši  69 semināri, kopumā izglītojot 2797 apmācību dalībniekus.

 

Pateicamies par sadarbību visām institūcijām, kas līdzdarbojas korupcijas novēršanā.