Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB Sabiedriski konsultatīvā padome atbalsta tiesību normu maiņu

2. Augusts, 2017.

Šodien, 2. augustā,  notika Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) Sabiedriski konsultatīvās padomes sēde (SKP), kurā padomes locekļi pauda atbalstu KNAB aktualizētajai problemātikai saistībā ar politisko organizāciju (partiju) finansēšanu.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta otrā daļa nosaka, kādu finansējuma apmēru partija var tērēt pašvaldību priekšvēlēšanu izdevumiem. Pašreizējā normas redakcija pieļauj jebkurai pašvaldību domju vēlēšanām partijai izveidot deputātu kandidātu sarakstus un tos iesniegt neierobežotā skaitā vēlēšanu apgabalu. Priekšvēlēšanu izdevumus partija tiesīga skaitot kopā visos vēlēšanu apgabalos, kuros iesniegti kandidātu saraksti. Iegūtā summa var tikt izlietota pēc partijas ieskatiem – vienā vēlēšanu apgabalā, dažos vai visos.

Šāds regulējums rada draudus nevienlīdzībai, veidojot priekšvēlēšanu kampaņas starp partijām, piemēram, ja partija ir iesniegusi vairākus deputātu kandidātu sarakstus vai iesniegusi tikai vienu sarakstu. Tāpēc ir radusies nepieciešamība meklēt risinājumus plašākas diskusijas ceļā, meklējot iespējamos priekšlikumus grozījumiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta otrās daļas redakcijai.

KNAB SKP sēdes laikā dalībnieki vienojās veicināt šī problēmjautājuma aktualizēšanu arī priekšvēlēšanu aģitācijas kontekstā īpašu uzmanību pievēršot interneta videi. Tika atzīts, ka iespējamie risinājumi būtu apspriežami atsevišķi un tiesību normu maiņa prasa plašākas un dziļākas diskusijas.

Tāpat tika izteikts atbalsts tiesību normu maiņai, kas skartu valsts un pašvaldību institūciju vadītāju pilnvaru paplašināšanu interešu konflikta novēršanā. KNAB skatījumā institūciju vadītājiem būtu jānosaka tiesības un pienākums saukt maznozīmīgus pārkāpumus izdarījušās valsts amatpersonas pie disciplināratbildības, situācijās, kad, piemēram, valsts amatpersona var savienot amatus, taču nav saņēmusi rakstveida vadītāja atļauju. Šādi tiktu būtiski atslogota KNAB administratīvā kapacitāte, ļaujot resursus novirzīt daudz būtiskāku uzdevumu veikšanai.

Sēdes laikā tika pieņemts lēmums paplašināt SKP un uzņemt padomē Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvi Arni Muižnieku.

SKP sastāvā darbojas pārstāvji no Latvijas Krimināllietu advokātu biedrības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Patērētāju atbalsta centra, Latvijas Pilsoniskās alianses, Latvijas Tirgotāju asociācijas, Latvijas Juristu biedrības, Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Juristu apvienības, Latvijas Būvnieku asociācijas, Latvijas Preses izdevēju asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Raidorganizāciju asociācijas,  biedrības „Veselības projekti Latvijai” un pārstāvis no „Institute for Corporate Sustainability and Responsibility”.

KNAB SKP izveidota 2004.gadā ar mērķi nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību korupcijas novēršanas politikas veidošanā, īstenošanā un sabiedrības izglītošanā. SKP uzdevums ir veicināt KNAB saikni ar sabiedrību, sniedzot rekomendācijas KNAB par aktuāliem jautājumiem.