Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB 15.jubilejas gadā paveiktais

6. Marts, 2018.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) 2017.gadā apritēja 15 gadi kopš dibināšanas. Zīmīgajai gadadienai par godu pirmo reizi Latvijā tika rīkota starptautiska konference par cīņu pret korupciju “Ceļā uz atklātību, atbildību un labāku pārvaldību: trauksmes celšanas veicināšana, cīņa pret korupciju, nākotnes perspektīvas”. Eksperti un paneļdiskusiju dalībnieki pārstāvēja valsts, pašvaldību, nevalstisko un privāto sektoru.

Apjomīgs KNAB darbs tika ieguldīts, uzraugot priekšvēlēšanu aģitāciju un vēlāk pārbaudot vēlēšanu izdevumus, kas tika izlietoti 2017.gada 3.jūnijā Latvijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās, kurās piedalījās 51 partija (partiju apvienība). Politiskās partijas un to apvienības vēlēšanu izdevumiem kopā izlietoja 2,7 miljonus eiro.

Lai novērstu individuālu fizisku personu iespējamu neatļautu iesaistīšanos ziedošanas starpniecībā politiskajām organizācijām, atvēlot ziedojumam visus savus legāli gūtos ienākumus, tika veikti grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā. Tie paredz, ka fiziskas personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus), iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas no saviem ienākumiem, bet šo dāvinājumu (ziedojumu), biedru naudu un iestāšanās naudu kopējais apmērs nedrīkstēs pārsniegt 30 % no šo personu iepriekšējā kalendārajā gadā gūtajiem ienākumiem.

Aktīvs un rezultatīvs ir bijis darbs korupcijas apkarošanā – 30 uzsākti kriminālprocesi. Izmeklējot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus, kriminālvajāšanai prokuratūras iestādēm kopā nosūtīti 17 kriminālprocesi pret 41 personu, savukārt 10 kriminālprocesos pieņemti lēmumi par kriminālprocesa izbeigšanu.

Saistībā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto ierobežojumu neievērošanu tika pieņemti 220 lēmumi administratīvā pārkāpuma lietās, ar naudas sodu sodot 144 valsts amatpersonas par kopējo summu 15 145 euro. Visbiežāk 2017.gadā pieļautie likumā noteikto ierobežojumu pārkāpumi ir saistīti ar speciālajiem ierobežojumiem attiecībā uz amatu savienošanu, rīcību ar publiskas personas mantu, valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā, komercdarbības, kā arī ziedojumu pieņemšanas ierobežojumu neievērošanu.

Nolūkā panākt vienotu izpratni par pamatprasībām iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai, KNAB izstrādāja vienotu ārējo normatīvo aktu publiskas personas institūcijām. 2017.gada 27.oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”.

Būtisku darbu KNAB ir ieguldījis sabiedrības izglītošanā, īpaši pievēršoties būvniecības jomā nodarbināto un iepirkumu komisijās pārstāvēto valsts amatpersonu izglītošanai. 2017. gadā tika organizēti 118 semināri, kuros piedalījās 5307 personas, tostarp valsts amatpersonas un darbinieki, pārstāvot publiskas personas institūcijas un kapitālsabiedrības, maksātnespējas administratori, pašvaldību domju deputāti un privātā sektora pārstāvji.

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisijas priekšsēdētājs Aleksejs Loskutovs un KNAB priekšnieks Jēkabs Straume

saeima_6.03._2.jpg (33,55 KB)

Detalizētāka informācija par KNAB darbības rezultātiem 2017.gadā pieejama ziņojumā “Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību 2017.gadā”
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2018. – 2019.gadam