Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB atgādina − partiju gada pārskatu iesniegšanas termiņš − 3.aprīlis

23. Marts, 2018.

Politiskajām partijām un to apvienībām Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) publicēšanai internetā ir jāiesniedz gada pārskati par 2017.gadu līdz š.g. 3.aprīlim.

Iesniedzot gada pārskatu, jāpievieno bilance, ieņēmumu un izdevumu pārskats, naudas plūsmas pārskats un ziņojums.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu, iesniedzot gada pārskatu, tam pievienojams:
• partijas iestāšanās naudas un biedru naudas saraksts, kurā norādīts katra maksājumu veikušā biedra vārds, uzvārds, personas kods, kā arī iestāšanās naudas un biedru naudas apmērs attiecīgajā kalendārajā gadā,
• saraksts, kurā norāda tās biedrības un nodibinājumus, kuru biedrs vai dibinātājs ir attiecīgā partija (nosaukumus un reģistrācijas numurus),
• informācija par dāvinājumiem (ziedojumiem) biedrībām un nodibinājumiem vai to organizēto pasākumu nodrošināšanai (nosaukums, reģistrācijas numurs, apmērs),
• informāciju par brīvprātīgo darbu, norādot brīvprātīgā darba vietu, brīvprātīgā darba veicēju kopskaitu konkrētā brīvprātīgā darba vietā, brīvprātīgā darba veicēju nostrādāto stundu kopskaitu, pēc brīvprātīgā darba organizatora ieskatiem, nozīmīgākos pasākumus, projektus, aktivitātes un citu informāciju,
• politiskās organizācijas (partijas), kurām piešķirts valsts budžeta finansējums, tam pievieno pārskatu par valsts budžeta finansējuma izlietojumu pārskata gadā, norādot naudas atlikumus pārskata gada sākumā un beigās, naudas ieņēmumus un naudas maksājumus par šā likuma 7.4 panta pirmajā daļā noteiktajiem izdevumu veidiem,
• ja politiskās organizācijas (partijas) līdzekļu apgrozījums kalendārajā gadā ir bijis lielāks par 10 minimālajām mēnešalgām, šīs politiskās organizācijas (partijas) attiecīgā gada finansiālo un saimniecisko darbību revidē zvērināts revidents; viņa atzinums pievienojams gada pārskatam, kuru iesniedz KNAB.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums paredz, ka gadījumā, ja politiskā partija neiesniedz gada pārskatu, politisko partiju sauc pie administratīvās atbildības. Ja partija atkārtoti neiesniedz gada pārskatu, KNAB priekšniekam ir pienākums divu nedēļu laikā rakstveidā brīdināt attiecīgās politiskās partijas valdi. Ja politiskā partija arī pēc brīdinājuma nosūtīšanas neiesniedz gada pārskatu, KNAB priekšniekam ir pienākums ierosināt attiecīgās politiskās partijas darbības apturēšanu tiesas ceļā. Ja politiskā partija nenovērš likuma pārkāpumu, KNAB priekšniekam ir pienākums ierosināt attiecīgās politiskās partijas darbības izbeigšanu tiesas ceļā.

Gada pārskatu var iesniegt ierodoties KNAB vai sūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā ( Brīvības ielā 104 k2, Rīgā, LV-1001), vai iesniedzot elektroniski knab@knab.gov.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

Jau iesniegtie partiju gada pārskati publiskoti KNAB mājas lapā sadaļā “Partiju deklarācijas” - https://www.knab.gov.lv/lv/db/declaration/.