Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB izglītošanas pasākumi 2018. gada pirmajā pusgadā

7. Augusts, 2018.

Viena no KNAB funkcijām korupcijas novēršanas jomā ir izglītot sabiedrību, tai skaitā valsts amatpersonas, par tiesību un ētikas jautājumiem. 

KNAB nodrošina bezmaksas izglītošanas pasākumus, skaidrojot  likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktās prasības, korupcijas cēloņus, sekas un izpausmes formas, pilnveidojot valsts amatpersonu zināšanas par korupcijas riskiem un to novēršanu, sniedzot rekomendācijas institūcijām ētikas un iekšējo pretkorupcijas pasākumu īstenošanai,  kā arī citiem aktuāliem korupcijas novēršanas jautājumiem.

Izglītošanas funkcijas ietvaros 2018.gada pirmajā pusgadā ir organizēti 68 semināri, kopumā izglītojot 3558 apmācību dalībniekus. Salīdzinājumam: tādā pašā laika posmā 2017.gadā  tika organizēti  69 semināri, kopumā izglītojot 2797 apmācību dalībniekus.

Pateicamies par sadarbību visām institūcijām, kas līdzdarbojas korupcijas novēršanā izglītojot un informējot savus darbiniekus.