Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Valdība apstiprina jaunu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikumu

4. Septembris, 2018.

Šodien, 4.septembrī, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts KNAB izstrādātais noteikumu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums".

KNAB izstrādāja jaunu nolikumu, lai efektīvāk nodrošinātu izmeklēšanas un operatīvās darbības kapacitātes paaugstināšanu, KNAB reputācijas atjaunošanu, kā arī KNAB kā centrālās pretkorupcijas iestādes straujāku attīstību. Pamatojoties uz nolikums tiks izveidota konceptuāli jauna iestādes iekšējā struktūra.

Reorganizācijas mērķis ir izveidot tādu KNAB iekšējo struktūru, kas primāri vērsta uz noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu, administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanu, tai pat laikā īstenojot arī plānotus pretkorupcijas pasākumus. Nolikums paredz, ka arī turpmāk KNAB priekšniekam būs divi vietnieki, bet ar skaidri iezīmētu nošķīrumu starp biroja priekšniekam un priekšnieka vietniekiem pakļautajām kompetenču jomām un atbildības sadalījumu: vietnieks izmeklēšanas darbību jautājumos un vietnieks operatīvo darbību jautājumos.

KNAB ir tiesībsargājošā iestāde un KNAB priekšnieks ir primāri atbildīgs par veicamo operatīvo un izmeklēšanas darbību pieļaujamību un tiesiskumu. Jaunais nolikums precizē KNAB priekšnieka pienākumus un tiesības operatīvo darbību un kriminālprocesa jomā. Nolikums arī paredz, ka KNAB priekšnieks nosaka biroja operatīvās darbības galvenos virzienus, veidu, saturu, apjomu, intensitāti, likumā noteiktajos gadījumos kontrolē kriminālprocesa virzību un operatīvo darbību īstenošanu, kā arī ir atbildīgs par iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

Līdz šim birojā nodarbinātajiem bija ļoti ierobežotas karjeras izaugsmes iespējas: galveno speciālistu no KNAB priekšnieka šķīra tikai divi augstāki amati - nodaļas vadītājs un KNAB priekšnieka vietnieks. Turpmāk, lai nodrošinātu karjeras izaugsmes iespējas kā nodarbināto papildu motivēšanas instrumentu, paredzēts, ka biroja amatpersonas varēs ieņemt inspektora, vecākā inspektora, galvenā inspektora, nodaļas vadītāja, pārvaldes priekšnieka vai KNAB priekšnieka vietnieka amatu. Reorganizācijas rezultātā kopējais amata vietu skaits paliks nemainīgs.

Uzsveram, ka reorganizācija ir pārdomāta, uz analīzi balstīta vairāku mēnešu mērķtiecīga darba rezultāts. Pirms iesniegšanas Ministru kabinetā jaunā KNAB nolikuma projekts tika saskaņots ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju.