Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Valdība atbalsta grozījumus Interešu konflikta novēršanas likumā

4. Septembris, 2018.

Šodien, 4.septembrī, Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izstrādātie grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” izstrādāti ar mērķi pilnveidot normatīvo regulējumu, novēršot neprecizitātes likumā, tādējādi mazinot interešu konflikta rašanās iespējamību valsts amatpersonu darbībā.

Būtiskākie grozījumi saistīti ar ziedojumu pieņemšanas kārtību (ierobežojumiem) valsts amatpersonām un koleģiālajām institūcijām, paplašinot ziedojuma termina skaidrojumu un nodalot to no dāvanas. Tāpat likumprojekts skaidro terminu “neiesaistīta trešā persona”.

Ar grozījumiem rosināts noteikt arī terminētus komercdarbības ierobežojumus valsts amatpersonai, kura veikusi izmeklēšanas funkcijas, kā arī jaunu terminētu ierobežojumu valsts amatpersonai gūt ienākumus no personām, attiecībā uz kurām tās ir pārstāvējušas (tai skaitā gatavojušas dokumentus pārstāvībai) publiskas personas intereses tiesā.  

Likumprojektā noteikts pienākums un kārtība, kādā Saeimas deputāti paziņo par personisko un mantisko ieinteresētību amata pienākumu izpildē, paredzot arī ierobežojumu piedalīties likumprojektu pieņemšanā par tādu sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu piespiedu atsavināšanu, kas ir šī deputāta, tā radinieku vai darījumu partneru īpašums.

Valsts amatpersonām turpmāk deklarācijā būs jānorāda ziņas par pusmāsām un pusbrāļiem, tādējādi identificējot visu radinieku sānu līnijas iespējamo ietekmi uz valsts amatpersonas darbību un tās pieņemtajiem lēmumiem. Savukārt pienākums informēt publiskas personas institūcijas vadītāju vai KNAB valsts amatpersonām būs jāievēro ne tikai informējot par interešu konflikta situācijām, bet arī situācijās, kad amatpersonas rīcībā ir informācija par iespējamiem korupcijas gadījumiem.

Atbalstītie grozījumi nosaka Satversmes aizsardzības biroja direktoram pienākumu aizpildīt un iesniegt deklarācijas Ministru prezidentam vai viņa pilnvarotai personai, kā arī nosaka speciālu kārtību, kādā valsts amatpersonas, kuras nodarbinātas drošības un citās tiesībsargājošās iestādēs, iesniedz deklarācijas.

Grozījumos precizēta termina “bērns” izpratne. Termins “bērns” turpmāk visos gadījumos apzīmēs gan bioloģisko, gan adoptēto bērnu, bet vārdi “tēvs” un “māte” – arī adoptētāju.  

Ministru kabineta atbalstītais likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” tālāk tiks nodots izskatīšanai Saeimā.