Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Stājušās spēkā KNAB strukturālās izmaiņas

17. Oktobris, 2018.

Pirmdien, 15.oktobrī, stājās spēkā Ministru kabineta 2018.gada 4.septembrī pieņemtie noteikumi Nr.566 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums". Pamatojoties uz nolikumu, ir izveidota konceptuāli jauna iestādes iekšējā struktūra, kas primāri vērsta uz noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu, administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanu, tai pat laikā īstenojot arī plānotus pretkorupcijas pasākumus.

KNAB struktūra sastāv no piecām pārvaldēm, kuru sastāvā ir divpadsmit nodaļas, un sešām atsevišķajām nodaļām. Teritoriālās nodaļas pašlaik nav plānots izveidot.

Līdz šim birojā nodarbinātajiem bija ļoti ierobežotas karjeras izaugsmes iespējas: galveno speciālistu no KNAB priekšnieka šķīra tikai divi augstāki amati - nodaļas vadītājs un KNAB priekšnieka vietnieks. Turpmāk biroja amatpersonas varēs ieņemt inspektora, vecākā inspektora, galvenā inspektora, nodaļas priekšnieka, pārvaldes priekšnieka vai KNAB priekšnieka vietnieka amatu. Kopējais amata (štata) vietu skaits paliek nemainīgs.

Pamatojoties uz izmaiņām KNAB struktūrā, nodarbināto (štatu) sarakstā un amatu sarakstā, ar daļu amatpersonu tika izbeigtas valsts dienesta attiecības, vienlaikus piedāvājot ieņemt amatu biroja jaunajā struktūrā. Septiņas biroja amatpersonas izvēlējās neturpināt dienesta tiesiskās attiecības. Sešas no šīm amatpersonām izmantoja tiesības doties izdienas pensijā. Šāds biroja amatpersonu skaita samazinājums būtiski neietekmē KNAB darbību un veicamo uzdevumu izpildes kvalitāti, kā arī sekmīgu biroja funkciju nodrošināšanu.

KNAB norāda, ka visām amatpersonām, kas izvēlējās neturpināt darbu birojā, tika piedāvāts līdzvērtīgs vai augstāks amats. Tāpat nevienai no šīm amatpersonām netika pazemināts atalgojums. KNAB augstu novērtē minēto septiņu biroja amatpersonu līdzšinējo ieguldījumu KNAB darbībā. Par profesionalitāti, veicot amata pienākumus, ar KNAB priekšnieka rīkojumu sešas amatpersonas apbalvotas ar II pakāpes Goda zīmi par īpaši nozīmīgu ieguldījumu KNAB darbībā un Latvijas pretkorupcijas politikas īstenošanā, savukārt, viena amatpersona - ar III pakāpes Goda zīmi par būtiskiem sasniegumiem KNAB darbībā vai pretkorupcijas politikas īstenošanā Latvijā un pasaulē.

Uzsveram, ka reorganizācija ir pārdomāta, uz analīzi balstīta vairāku mēnešu mērķtiecīga darba rezultāts un vērsta uz efektīvāku izmeklēšanas un operatīvās darbības kapacitātes paaugstināšanu, KNAB reputācijas atjaunošanu, kā arī KNAB kā centrālās pretkorupcijas iestādes straujāku attīstību.