Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Publicēts ziņojums par KNAB darbības rezultātiem 2018.gadā

5. Februāris, 2019.

Šodien, 5.februārī, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs publicējis ziņojumu “Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību 2018.gadā”.

Ziņojumā gan skaitļos, gan plašākos aprakstos atspoguļoti svarīgākie biroja darbības rezultāti 2018.gadā. KNAB resursi pārskata periodā tika koncentrēti iestādes stratēģijā 2018.-2019.gadam noteikto prioritāro uzdevumu veikšanai. Ar mērķi mazināt valsts amatpersonu prettiesisku rīcību ar publiskas personas mantu un finanšu līdzekļiem, kā arī izskaust koruptīvus noziedzīgus nodarījumus publiskas personas institūcijās, KNAB 2018.gadā  kā prioritārās jomas bija noteicis tiesu varas institūcijas un publiskos iepirkumus, īpašu uzmanību pievēršot iepirkumiem Eiropas Savienības finansētajos projektos, iepirkumiem veselības nozarē, būvniecības nozarē un Latvijas lielākajās pašvaldībās.

Latvijā 2018.gada 6.oktobrī norisinājās Saeimas vēlēšanas. Līdz ar to viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija pilnveidot politisko organizāciju (partiju) finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzības ietvaru, kā arī apkarot politisko organizāciju (partiju) nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā ar mērķi mazināt naudas lomu politikā.

Kā viena no prioritātēm 2018.gadā bija arī KNAB kapacitātes stiprināšana, gan stiprinot biroja analītisko kapacitāti, gan nodrošinot biroja amatpersonu kvalifikācijas celšanu, kā arī turpinot risināt jautājumus par KNAB amatpersonu atlīdzības celšanu un sociālo garantiju uzlabošanu, lai nodrošinātu birojā nodarbinātajiem konkurētspējīgu atalgojumu.

KNAB priekšnieks Jēkabs Straume: “2018.gads KNAB ir bijis izaugsmes gads. Birojs ir strādājis mērķtiecīgāk, proaktīvāk un cieši sadarbojoties gan ar prokuratūru, gan tiesībaizsardzības iestādēm nacionālā un starptautiskā līmenī. Nenoliegšu, dažādi uzlabojumi biroja darba efektivitātei joprojām nepieciešami, tāpēc 2019.gadā biroja evolūcija turpināsies.”

Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteikto pienākumu,  birojs š.g. 1.februārī ziņojumu “Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību 2018.gadā” iesniedza izskatīšanai Ministru kabinetā un Saeimā.

KNAB darbības pārskats par darbību 2018.gadā pieejams šeit: https://www.knab.gov.lv/upload/2019/knab_01022019_darbibas_parskats_.pdf