Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Šodien noslēdzas priekšlikumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānam iesniegšana

23. Aprīlis, 2021.

Šodien, 23. aprīlī, noslēdzas sabiedriskā apspriešana par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izstrādāto valsts mēroga Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāna 2021. – 2023. gadam projektu (Pretkorupcijas pasākumu plāna projekts). KNAB vērš uzmanību, ka vēl tikai šodien iedzīvotājiem ir iespējams izteikt vērtējumu un sniegt priekšlikumus šim politikas plānošanas dokumentam. KNAB saņemto informāciju izvērtēs un lems par Pretkorupcijas pasākumu plāna projekta precizēšanu vai papildināšanu.

KNAB priekšnieks Jēkabs Straume: “Cīņa ar korupciju, nenoliedzami, nav iedomājama bez sabiedrības aktīvas iesaistes, ziņošanas un sadarbības. Esmu gandarīts par iedzīvotāju līdzšinējo iesaisti un sniegtajiem priekšlikumiem Pretkorupcijas pasākumu plānam. Aicinu ikvienu, kurš vēlas, bet vēl nav paguvis iesniegt savus priekšlikumus, izmantot iespēju un piedalīties politikas plānošanas dokumenta izstrādē.” 

Pretkorupcijas pasākumu plāns ir politikas plānošanas dokuments, kas ir secīgs un mērķtiecīgs turpinājums Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015. – 2020. gadam. Lai gan jaunajā Pretkorupcijas pasākumu plānā saglabāts iepriekš definētais korupcijas novēršanas un apkarošanas kurss ar mērķiem un rīcības virzieniem, tas ietver jaunu pasākumu kopumu, kuru nākamajā plānošanas periodā paredzēts īstenot ne tikai KNAB, bet arī citām institūcijām. Plāna uzdevums ir sasniegt korupcijas novēršanas un apkarošanas politikas virsmērķi – ievērojot institūciju labas pārvaldības un cilvēkresursu efektīvas vadības principu, nodrošināt jebkuras institūcijas vai organizācijas uzticamu darbību.

Šobrīd Pretkorupcijas pasākumu plāna projektā iekļauti 69 veicamie pasākumi, noteiktas atbildīgās institūcijas un konkrēti izpildes termiņi. Šajā plānā netiek dublēti tādi pasākumi korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā, kas iekļauti citos politikas plānošanas dokumentos. 

KNAB aicina iedzīvotājus būt aktīviem un vēl šodienas laikā izteikt viedokli, sniegt savus komentārus un priekšlikumus Pretkorupcijas pasākumu plāna projekta papildināšanai. To var darīt rakstiski, nosūtot pa pastu uz Citadeles ielu 1, Rīgā, LV-1010, vai e-pasta adresi knab@knab.gov.lv.

Ar pilnu Pretkorupcijas pasākumu plāna projektu un tajā iekļautajiem pasākumiem var iepazīties KNAB tīmekļa vietnē.