Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Korupcijas mazināšanā 11 gadu garumā liela loma ir bijusi sabiedrības līdzdalībai

10. Oktobris, 2013.

Šodien, 2013.gada 10.oktobrī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) aprit 11 gadu kopš tā dibināšanas.

KNAB priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks: „Mūsu pēdējā sociālā kampaņa parādīja, ka sabiedrība nav vienaldzīga un ir gatava iesaistīties cīņā ar korupciju ar katru gadu arvien vairāk. Katru dienu mēs saņemam no jums informāciju par iespējamiem korupcijas gadījumiem. Mēs nedalām tos svarīgākos vai mazāk svarīgākos. Ļoti būtiska nozīme ir jūsu līdzdalībai cīņā ar korupciju. KNAB vārdā es pateicos katram no jums,  katram Latvijas iedzīvotājam, ka jūs visus šos 11 gadus bijāt un esat kopā ar KNAB kolektīvu. Ceru uz turpmāko mūsu kopīgu sadarbību, jo tikai kopā mēs esam spēks.”

KNAB 11 gadu darbības laikā lietvedībā saņemti un reģistrēti kopumā vairāk nekā 12 700 privātpersonu iesniegumu un sūdzību (tai skaitā, publisko personu iesniegumi par valsts un pašvaldību institūcijās strādājošo amatpersonu iespējamo prettiesisko rīcību). Kopš KNAB Ziņojuma centra izveides kopumā ir pieņemti 2012 apmeklētāji un pa uzticības tālruni 80002070 saņemti vairāk nekā 12 500 zvanu. Pēdējos gados ir novērota tendence, ka iedzīvotāji arvien biežāk vēlās sniegt vai saņemt sev interesējošo informāciju pa tālruni vai klātienē apmeklējot KNAB.

Sabiedrības un valsts amatpersonu izglītošanas jomā KNAB regulāri vada seminārus par korupciju, interešu konfliktu, valsts amatpersonu profesionālo ētiku, korupcijas riskiem medicīnā, korupcijas risku novēršanu publiskajos iepirkumos un pretkorupcijas pasākumiem iestādēs. KNAB darbības laikā  darbinieki organizējuši un piedalījušies vairāk nekā 500 izglītojošos pasākumus un seminārus, kopumā aptverot vairāk nekā 20 000 personu lielu auditoriju.

11 gadu darbības laikā KNAB ierosinājis 349 krimināllietas, savukārt prokuratūras iestādēm kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtījis 211 krimināllietas pret 529 personām. No tām tiesai nodotas 165 krimināllietas pret 366 personām, iztiesātas 139 krimināllietas pret 254 personām un 127 krimināllietās galīgie nolēmumi ir stājušies spēkā.

Kontrolējot interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā un tām noteikto aizliegumu un papildu ierobežojumu ievērošanu, administratīvā pārkāpuma lietu ietvaros pieņemti vairāk nekā 1400 lēmumi, no tiem 815 par saukšanu pie administratīvās atbildības, uzliekot naudas sodu par kopējo summu vairāk nekā 60 000 latu apmērā.

Politisko partiju finansēšanas kontroles jomā KNAB 11 gados ir vērtējis partijām ziedoto finanšu līdzekļu likumību kopsummā 25,27 miljonu latu apmērā, kā arī partiju finansējuma izlietošanu septiņās vēlēšanu kampaņās. Par partiju pieļautajiem pārkāpumiem KNAB ir pieņēmis 407 lēmumus administratīvā pārkāpuma lietās, no tiem 263 par partiju saukšanu pie administratīvās atbildības, uzliekot naudas sodus kopumā par 105 760 latiem. Saistībā ar pretlikumīgi saņemto vai izlietoto finansējumu KNAB savas darbības laikā ir pieņēmis 146 lēmumus, uzdodot partijām atmaksāt gandrīz 2,24 miljonus latus.

Savas darbības laikā KNAB ir aktīvi strādājis arī pie normatīvo aktu pilnveidošanas – virzīti daudzi nozīmīgi tiesību aktu projekti gan interešu konflikta novēršanas, lobēšanas atklātības, valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas un fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošanas jomā, gan pilnveidojot kriminālatbildību par koruptīviem nodarījumiem un tiesisko aizsardzību attiecībā uz amatpersonām, kuras sniedz informāciju par koruptīviem nodarījumiem savās institūcijās, gan pilnveidojot tiesisko regulējumu politisko partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas jomā. Līdztekus rosināti būtiski grozījumi vairākos likumos, kas saistīti ar Latvijas dalību starptautiskajās organizācijās un pievienošanos konvencijās.

KNAB ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas pilda Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteiktās funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī politisko partiju un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē. 2002.gada 10.oktobrī Saeima iecēla amatā pirmo KNAB priekšnieku, savukārt normatīvajos aktos noteiktās funkcijas pilnā apjomā KNAB uzsāka veikt ar 2003.gada 1.februāri.